Aktuality

Rychlé odkazy

Hledat

Adresa

Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a. s.

Purkyňova 1849
Česká Lípa
PSČ 470 77

IČ: 27283518
DIČ: CZ 27283518
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648

Tel: 487 954 111
Fax: 487 521 468
bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., pobočka Česká Lípa číslo účtu: 183452738/0600

 

Dýchat znamená žít!

(15.06.2012)
Českolipská nemocnice prověří 27. června vaše plíce zdarma.

 

Plicní oddělení českolipské nemocnice zve širokou veřejnost 27. června 2012 k návštěvě i k preventivnímu vyšetření plic. Příkladem šla českolipská rodačka Petra Chocová, mistryně Evropy v plavání, která kvůli přípravě na Olympiádu absolvovala vyšetření s předstihem.

Den otevřených dveří se uskuteční -pod mottem „Dýchat znamená žít“- a to při příležitosti Světového dne spirometrie. „Naším hlavním cílem je snaha připomenout lidem základní životní potřebu, kterou je dýchání, a aby se nebáli prověřit si své plíce“ sdělila primářka MUDr. Magdalena Popelková. Se svými kolegy nabízí zájemcům bezplatné vyšetření jejich plicní funkcí. Takové vyšetření se provádí pomocí spirometru - přístroje, který zaznamená pacientovo dýchání. Schopnost pacientových plic nadechnout a vydechnout. Díky spirometru se tak dýchání zaznamená jako graf ukazující objem plic v závislosti na čase.Během preventivní akce tak mohou i odhalit podezření na nějaké chronické respirační onemocnění. Pneumologové rovněž představí novou klasifikaci onemocnění astma bronchiale a chronické obstrukční plicní nemoci známé pod zkratkou CHOPN.

„Lidem zodpovíme dotazy na vše, co souvisí s problematikou onemocnění plic. A také přiblížíme problémy lidí se závažnými dýchacími obtížemi, ať již vznikly jako důsledek kouření, života v oblasti se silně znečištěným ovzduším nebo byly získané jinak,“ uvedla primářka Popelková. Jak vysvětlila, pro standardní vyšetření je vždy indikací prakticky jakýkoliv stav dušnosti nebo i jen podezření na zhoršení plicních funkcí například v souvislosti s kuřáckou minulostí nebo před plánovaným operačním zákrokem. „Vlastního vyšetření se nikdo bát nemusí, je bezbolestné, jednoduché, krátké a nezatěžující. Vyšetřovaný by před provedením testu neměl kouřit a neměl by být krátce po jídle,“ dodala primářka.

Vyšetření, které přesně změří kapacitu plic a průchodnost dýchacích cest, zdravotníci zajistí v prostorách plicního oddělení, které najdou v druhém poschodí budovy polikliniky. Návštěvníkům bez lékařského doporučení se budou věnovat od 11 do 16 hodin.

Světový den spirometrie se koná v rámci Roku plic, tato kampaň má upozornit na stovky milionů lidí, kteří v důsledku plicních onemocnění zbytečně každý den bojují o život a o dech. Rok plic pořádá Fórum mezinárodních respiračních společností (FIRS). Jeho cílem je zvýšit povědomí o zdraví plic u veřejnosti, zahájit akce v komunitách po celém světě a obhájit zdroje pro boj proti onemocnění plic, včetně zvýšení investic do základního, klinického a translačního výzkumu po celém světě.

Plicní onemocnění je druhým největším zabijákem v Evropě a rychle se mění ve třetí nejčastější příčinu úmrtí na celém světě. Lékaři prosazují spirometrické vyšetření jako jediný způsob, jak snížit počet poddiagnostikovaných vážných plicních chorob jako je astma a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

Nejrozšířenější a oslabující onemocnění plic CHOPN je poddiagnostikováno v 75% případů a globální čísla ukazují, že polovina pacientů zůstává nediagnostikována. Rozšířené poddiagnostikované onemocnění znamená, že trpící se o svém závažném onemocnění dovědí až když je již příliš pozdě na to, aby bylo možno zabránit rozsáhlému poškození plic. Nejsou pak již schopni žít zdravý a aktivní život. U žen i u mužů je stejné riziko, přičemž vyšší riziko hrozí osobám starším 40 let a aktuálním nebo bývalým kuřákům.

Pravidelné a včasné vyšetření plic pomáhá lidem identifikovat potenciálně oslabující plicní onemocnění dříve, než dojde k příliš velkým škodám. To jim dává šanci na zpomalení progrese nemoci dříve, než úplně zničí funkci jejich plic, což by jinak vedlo k izolaci, bolestem a nemožnosti pohybu v pozdějším životě. (Zdroj: Evropská respirační společnost)

FOTOGRAFIE z návštěvy plavkyně Petry Chocové na plicním oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, kde se podrobila spirometrickému vyšetření plic.

      

home > Aktuality > Dýchat znamená žít!
Vytištěno: 18.04.2014 06:20 z www.nemcl.cz