Aktuality

Rychlé odkazy

Hledat

Adresa

Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a. s.

Purkyňova 1849
Česká Lípa
PSČ 470 77

IČ: 27283518
DIČ: CZ 27283518
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648

Tel: 487 954 111
Fax: 487 521 468
bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., pobočka Česká Lípa číslo účtu: 183452738/0600

Tato společnost je držitelem certifikátu ECO ekologická firma

Dýchat znamená žít!

(15.06.2012)
Českolipská nemocnice prověří 27. června vaše plíce zdarma.

 

Plicní oddělení českolipské nemocnice zve širokou veřejnost 27. června 2012 k návštěvě i k preventivnímu vyšetření plic. Příkladem šla českolipská rodačka Petra Chocová, mistryně Evropy v plavání, která kvůli přípravě na Olympiádu absolvovala vyšetření s předstihem.

Den otevřených dveří se uskuteční -pod mottem „Dýchat znamená žít“- a to při příležitosti Světového dne spirometrie. „Naším hlavním cílem je snaha připomenout lidem základní životní potřebu, kterou je dýchání, a aby se nebáli prověřit si své plíce“ sdělila primářka MUDr. Magdalena Popelková. Se svými kolegy nabízí zájemcům bezplatné vyšetření jejich plicní funkcí. Takové vyšetření se provádí pomocí spirometru - přístroje, který zaznamená pacientovo dýchání. Schopnost pacientových plic nadechnout a vydechnout. Díky spirometru se tak dýchání zaznamená jako graf ukazující objem plic v závislosti na čase.Během preventivní akce tak mohou i odhalit podezření na nějaké chronické respirační onemocnění. Pneumologové rovněž představí novou klasifikaci onemocnění astma bronchiale a chronické obstrukční plicní nemoci známé pod zkratkou CHOPN.

„Lidem zodpovíme dotazy na vše, co souvisí s problematikou onemocnění plic. A také přiblížíme problémy lidí se závažnými dýchacími obtížemi, ať již vznikly jako důsledek kouření, života v oblasti se silně znečištěným ovzduším nebo byly získané jinak,“ uvedla primářka Popelková. Jak vysvětlila, pro standardní vyšetření je vždy indikací prakticky jakýkoliv stav dušnosti nebo i jen podezření na zhoršení plicních funkcí například v souvislosti s kuřáckou minulostí nebo před plánovaným operačním zákrokem. „Vlastního vyšetření se nikdo bát nemusí, je bezbolestné, jednoduché, krátké a nezatěžující. Vyšetřovaný by před provedením testu neměl kouřit a neměl by být krátce po jídle,“ dodala primářka.

Vyšetření, které přesně změří kapacitu plic a průchodnost dýchacích cest, zdravotníci zajistí v prostorách plicního oddělení, které najdou v druhém poschodí budovy polikliniky. Návštěvníkům bez lékařského doporučení se budou věnovat od 11 do 16 hodin.

Světový den spirometrie se koná v rámci Roku plic, tato kampaň má upozornit na stovky milionů lidí, kteří v důsledku plicních onemocnění zbytečně každý den bojují o život a o dech. Rok plic pořádá Fórum mezinárodních respiračních společností (FIRS). Jeho cílem je zvýšit povědomí o zdraví plic u veřejnosti, zahájit akce v komunitách po celém světě a obhájit zdroje pro boj proti onemocnění plic, včetně zvýšení investic do základního, klinického a translačního výzkumu po celém světě.

Plicní onemocnění je druhým největším zabijákem v Evropě a rychle se mění ve třetí nejčastější příčinu úmrtí na celém světě. Lékaři prosazují spirometrické vyšetření jako jediný způsob, jak snížit počet poddiagnostikovaných vážných plicních chorob jako je astma a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

Nejrozšířenější a oslabující onemocnění plic CHOPN je poddiagnostikováno v 75% případů a globální čísla ukazují, že polovina pacientů zůstává nediagnostikována. Rozšířené poddiagnostikované onemocnění znamená, že trpící se o svém závažném onemocnění dovědí až když je již příliš pozdě na to, aby bylo možno zabránit rozsáhlému poškození plic. Nejsou pak již schopni žít zdravý a aktivní život. U žen i u mužů je stejné riziko, přičemž vyšší riziko hrozí osobám starším 40 let a aktuálním nebo bývalým kuřákům.

Pravidelné a včasné vyšetření plic pomáhá lidem identifikovat potenciálně oslabující plicní onemocnění dříve, než dojde k příliš velkým škodám. To jim dává šanci na zpomalení progrese nemoci dříve, než úplně zničí funkci jejich plic, což by jinak vedlo k izolaci, bolestem a nemožnosti pohybu v pozdějším životě. (Zdroj: Evropská respirační společnost)

FOTOGRAFIE z návštěvy plavkyně Petry Chocové na plicním oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, kde se podrobila spirometrickému vyšetření plic.

      

home > Aktuality > Dýchat znamená žít!
Vytištěno: 01.11.2014 02:10 z www.nemcl.cz