Oddělení nemocnice

Rychlé odkazy

Hledat

Adresa

Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a. s.

Purkyňova 1849
Česká Lípa
PSČ 470 77

IČ: 27283518
DIČ: CZ 27283518
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648

Tel: 487 954 111
Fax: 487 954 119 (podatelna)
bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., pobočka Česká Lípa číslo účtu: 183452738/0600

Tato společnost je držitelem certifikátu ECO ekologická firma

ARO, DIOP

Primář:
 
MUDr. Lubor Picmaus
Tel.: 487 954 501
Email:
Vrchní sestra: Drahomíra Hubáčková
Drahomíra Hubáčková
Tel.: 487 954 502
Email:

Charakteristika


ARO nemocnice Česká Lípa založeno v roce 1981 primářkou MUDr. Krameriusovou. V současnosti oddělení vede MUDr. Lubor Picmaus, jeho zástupcem je MUDr. Jiří Hruška.

Vedoucí lékař anestezie: MUDr. Jaroslav Tvrzník

Vedoucí lékař DIOP: MUDr. Ivan Lakatoš

Ambulance bolesti: MUDr. Jan Brázda

Anesteziologicko-resuscitační oddělení patří mezi základní klinická oddělení českolipské nemocnice. Jeho činnost spočívá v několika oblastech.

Na šestilůžkové resuscitační stanici je poskytována léčebná a ošetřovatelská péče pacientům, u kterých došlo z různých příčin k selhání minimálně jedné ze základních životních funkcí. Tyto funkce musí být nahrazeny přístrojovou technikou, podpořeny léčivy, speciálními léčebnými postupy a výkony. Nedílnou součástí takové léčby je náročná intenzivní ošetřovatelská péče a monitorace vitálních funkcí. Léčba na resuscitačních lůžkách musí být zajištěna náležitou přístrojovou technikou a provádí ji speciálně školený personál.
Z moderních léčebných metod je v mnohem vyšší míře využíváno provádění punkčních dilatačních tracheotomií, kontinuální invazivní monitorace arteriálního a venózního tlaku, monitorace hemodynamiky, endoskopického zavádění jejunálních sond pro zajištění kvalitní nutrice pacientů, neinvazivní ventilace těsnou maskou, protektivních ventilačních režimů a provádění mimotělních eliminačních metod, nahrazujících zejména funkci ledvin při jejich akutním selhání.

Anesteziologický úsek zabezpečuje nejen podávání různých typů anestézií na operačních sálech všech operačních oborů nemocnice, ale provádí celkové nebo místní znecitlivění či analgosedaci u diagnostických výkonů bolestivých, nepříjemných či zákrocích vyžadujících klid pacienta pro oddělení nechirurgická. Lékaři se podílejí na léčbě pacientů po operacích, s úrazy či onemocněními provázenými bolestí akutní. V indikovaných případech je poskytována porodnická analgezie. Pracoviště jsou vybavena moderní přístrojovou technikou včetně monitorů vitálních funkcí, monitorů anesteziologických plynů a oxidu uhličitého.
Pro bezpečné zotavení pacientů po anestézii byl zřízen na centrálních operačních sálech tzv. dospávací pokoj.

Na ambulanci chronické a neztišitelné bolesti je poskytována péče nemocným s vleklými bolestmi různé příčiny, včetně onkologické.
Anesteziologická ambulance nepracuje v klasickém ambulantním režimu.Výkony spadající do rámce ambulance jsou zpravidla prováděny u již hospitalizovaných pacientů. Slouží k vyšetření a zajištění příprav nemocných před plánovanými operačními či diagnostickými výkony v anestézii. Důležitým obsahem této činnosti je také informovat nemocné a rodiče dětských pacientů o podmínkách a průběhu anesteziologického výkonu.

Koncem roku 2011 bylo v nemocnici zřízeno pracoviště - DIOP - oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče s šesti lůžky. Bližší informace zjistíte v samostatném odkazu na toto pracoviště.

Mimo tuto činnost lékaři ARO spolupracují s lékaři jednotek intenzivní péče chirurgického, neurologického i dětského oddělení v koordinaci intenzivní péče u pacientů, u kterých selhání životních funkcí hrozí. Anesteziologický tým je volán ke každé kardiopulmonální resuscitaci v nemocnici.

 

Ambulance

!MENU_IN_DIR!

Vytištěno: 24.11.2014 07:01 z www.nemcl.cz