Oddělení nemocnice

Rychlé odkazy

Hledat

Adresa

Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a. s.

Purkyňova 1849
Česká Lípa
PSČ 470 77

IČ: 27283518
DIČ: CZ 27283518
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648

Tel: 487 954 111
Fax: 487 954 119 (podatelna)
bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., pobočka Česká Lípa číslo účtu: 183452738/0600

Tato společnost je držitelem certifikátu ECO ekologická firma

Gynekologicko-porodnické oddělení

Primář:
MUDr. Radek Havlas
Tel.: 487 954 801
Email:
  
  
  
  
  
Vrchní sestra:  
Hana Kandlerová
Tel.: 487 954 802
Email:
  
  
  
  

Lékaři:

MUDr. Radek Havlas, primář

MUDr. David Hradec, vedoucí lékař gynekologického úseku

MUDr. Miloš Volek ml., vedoucí lékař porodnického úseku

MUDr. Jana Hofierková, MUDr. Markéta Jakoubková, MUDr. Claudi Lewete, MUDr. Jakub Neumayer, 

MUDr. Aneta Procházková, MUDr. Jana Véghová, Yulia Vedmetskaya, prom. lékař

Externí lékaři:

MUDr. Petra Branžovská, MUDr. Lubomír Minařík, MUDr. Ján Pitoňák

Lékařky na mateřské dovolené:

MUDr. Klára Bilíková, MUDr. Dita Čiháková, MUDr. Vendula Pilecká,

Důležité telefony:

   

  Lůžka- sesterna Chodba - pacienti Ambulance                    
Gynekologie tel: 487 954 806 tel: 487 954 808 tel. 487 954 805
Porodnice tel: 487 954 816 tel: 487 954 828 tel. 487 954 804

Charakteristika oddělení:

Lůžková část: 

Lůžkovou část tvoří 20 lůžek konzervativní a operační gynekologie, porodní sál a 20 lůžek oddělení porodnice pro rizikově těhotné pacientky, ženy a děti po porodu.

Gynekologie

V gynekologické části pacientkám zajišťujeme komplexní diagnostickou a terapeutickou péči, konzervativní a operační léčbu gynekologických onemocnění. Operační léčba je prováděna na operačních sálech oddělení v rozsahu základní gynekologické operační léčby (malé výkony, velké operační výkony břišní i vaginální cestou, výkony jednodenní chirurgie), operace s využitím moderních minimálně invazivních endoskopických přístupů (hysteroskopické a laparoskopické operace), provádění operací pro neudržení moče a rekonstrukčních výkonů pánevního dna. V oblasti onkologické léčby úzce spolupracuje s Ústavem pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí. Na oddělení můžete zažádat o jednolůžkový/nadstandardní pokoj.

Porodnice

V porodnické části poskytujeme diagnostickou a léčebnou péči ženám s fyziologickým a rizikovým těhotenstvím, péči o rodičku před porodem a po porodu od 33. týdne těhotenství (intermediární centrum porodnické péče) a odbornou péči o novorozence ve spolupráci s dětským oddělením. Zajišťujeme kompletní standardní vyšetřovací metody: amnioskopie, kardiotokografie, ultrasonografie včetně dopplerovského vyšetření cév plodu. Pravidelně připravujeme přednášky pro nastávající maminky, včetně přípravy a možnosti přítomnosti otce u porodu, ve spolupráci s rehabilitačním oddělením umožňujeme předporodní cvičení. Samozřejmou součástí oddělení pro matky po porodu jsou pokoje, ve kterých jsou maminky s dětmi (rooming - in), výuka a pomoc při kojení, za které oddělení získalo prestižní ocenění „ Baby Friendly Hospital“ a to již v roce 1998. Počet dětí, které byly při propuštění z porodnice výlučně kojeny trvale dosahuje přes 97 %. Na porodním sále provádíme též odběry pupečníkové krve. Jako jedno z mála pracovišť v republice odebíráme pupečníkovou krev jak pro dárcovskou Banku pupečníkové krve České republiky, tak pro soukromou banku CBC. V této činnosti patříme mezi nejlepší pracoviště v republice s úspěšností odběrů přes 70%. Porodní sál je moderně vybaven jednotlivými porodními boxy se základním a speciálním přístrojovým vybavením, pomůckami pro aplikaci metod alternativního porodnictví. V souvisejícím traktu je samostatný operační sál pro provádění císařských řezů a box pro ošetření novorozence po porodu. Na našem oddělení můžete zažádat o jednolůžkový/ nadstandardní pokoj.

Jednou za čtrnáct dní, vždy ve středu se koná "Předporodní kurz pro budoucí maminky a tatínky". Kurz je jednorázový a dobrovolný, cena kurzu dle platného ceníku, který je zveřejněn na tomto webu. Pro účast na kurzu je nutno se telefonicky objednat na čísle 487 954 800. Kurz začíná vždy od 14:00 hodin v 8. patře nemocnice, v prostorách gynekologicko-porodnického oddělení. Tento kurz poskytne základní informace, které se týkají porodu.Účastníci jsou seznámeni i s tím, co si vzít do porodnice, jaký je průběh vlastního porodu, jak probíhá příjem na porodní sál atd.

Termíny kurzu v roce 2014: 

 

Též probíhají "Předporodní kurzy novorozeneckého oddělení" - Informace o předporodních kurzech - novorozenecká část: 

Předporodní kurzy - novorozenecká část v roce 2014: 

Cvičení pro těhotné probíhá od ledna 2012 nově na rehabilitačním oddělení pod vedením odborných fyzioterapeutů a to každý čtvrtek od 14,30 hodin v tělocvičně rehabilitačního oddělení.

Zájemkyně se mohou objednávat na tel. čísle 487954650 nebo e – mailu:rehabilitace@nemcl.cz. Cena za 30 minut specializovaného cvičení je 60,- Kč. S sebou pohodlný oděv a ručník.

 

Pokud si zvolíte naší porodnici, dostavte se, prosím vás,  v 30 - 32 týdnu těhotenství na porodní sál k sepsání porodopisu. Najdete nás v pracovní dny (8:00 - 14:00 hod.) v 8.patře nemocnice. Nezapomeňte sebou vzít občanský průkaz, platný průkaz zdravotní pojištovny, rodný list a oddací list. Při sepsání porodopisu je vhodné si zažádat o dokumentaci pro ev. odběr pupečníkové krve.

Dovolujeme si vás tímto upozornit na vše, co potřebujete při přijetí do naší porodnice.

Nezapomeňte: těhotenskou průkazku, průkaz pojištěnce, občanský průkaz, toaletní potřeby, toaletní papír, hygienické vložky,

jednorázové plenky pro miminko, obuv na přezutí, noční košili (na oddělení dostanete pouze dvě na den), těhotenskou podprsenku (vložky do podprsenky), tekutiny bez bublinek.

Doma ponecháte : šperky, větší obnos peněz, věci na miminko (příbuzní je přinesou až v den vašeho propuštění)

Otec či jiný doprovod může být přítomen u porodu zdarma. Na „Informacích“ v přízemí budovy nemocnice  je nutné si zakoupit jednorázový oděv pro doprovod k porodu za 40 Kč.

Obuv na přezutí je třeba přinést vlastní. V areálu porodního sálu je omezeno používání mobilního telefonu (dle pokynů ošetřujícího personálu).

Děkujeme, že respektujete omezení počtu návštěvníků na oddělení na dvě nejbližší osoby. Zákaz návštěv dětí do 6 let. Chráníte tak zdraví rodiček a hlavně novorozenců..

Vytištěno: 23.11.2014 06:34 z www.nemcl.cz