Oddělení nemocnice

Rychlé odkazy

Hledat

Adresa

Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a. s.

Purkyňova 1849
Česká Lípa
PSČ 470 77

IČ: 27283518
DIČ: CZ 27283518
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648

Tel: 487 954 111
Fax: 487 954 119 (podatelna)
bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., pobočka Česká Lípa číslo účtu: 183452738/0600

Tato společnost je držitelem certifikátu ECO ekologická firma

Individuální a skupinová ergoterapie

 

Kontakty:

telefony:

Evidence : 487 954 650

Ergoterapie: 487 954 525

email:

 

Charakteristika:

Na našem oddělení působí ergoterapuetky, které se věnují jak pacientům ambulantním, tak pacientům hospitalizovaným na většině lůžkových oddělení. Naším cílem je podporovat zdraví a duševní pohodu prostřednictvím zaměstnáváním, pomáháme zlepšit schopnosti, které pacient potřebuje pro zvládání běžných denních činností Každý pacient je před zahájením terapie je zhodnocen – je mu provedeno vstupní ergoterapuetické vyšetření (zaměřené na analýzu činností pacienta, hodnocení chůze, stoje, orientační vyšetření rozumových funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností. Na základě ergoterapeutického vyšetření a analýzy funkčních schopností sestavuje ergoterapeut krátkodobý a dlouhodobý plán ergoterapie, vybírá specifické ergoterapeutické postupy a metodiky, které v individuální i skupinové ergoterapii aplikuje s cílem zlepšení funkčních schopností pacienta. Dále ergoteraput navrhuje vhodné kompenzační pomůcky, poskytuje poradenské služby a instruktáže v otázkách prevence vzniku komplikací a strukturálních změn u nechodících pacientů,

K ambulantní ergoterapii se můžete objednat na základě doporučení lékaře – bez poplatku, nebo

se můžete objednat na přímou platbu – viz ceník

Vytištěno: 25.11.2014 03:28 z www.nemcl.cz