Oddělení nemocnice

Rychlé odkazy

Hledat

Adresa

Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a. s.

Purkyňova 1849
Česká Lípa
PSČ 470 77

IČ: 27283518
DIČ: CZ 27283518
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648

Tel: 487 954 111
Fax: 487 521 468
bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., pobočka Česká Lípa číslo účtu: 183452738/0600

 

Oddělení centrálních operačních sálů

Vedoucí lékař:  
MUDr. Petr Ježek
Tel.:
Email:
Vrchní sestra: Ludmila Řeháková
Ludmila Řeháková
Tel.: 487 954 752
Email:

Charakteristika oddělení

Oddělení COS je samostatným zdravotnickým pracovištěm. Odpovídá za zajištění prostředí a provozu pro poskytování operační péče všem operačním oborům jednotlivých oddělení nemocnice.

V operativě jsou zastoupeny tyto obory – všeobecná chirurgie
cévní chirurgie
traumatologie
urologie
ortopedie


Centrální operační sály mají charakter uzavřeného oddělení. Je zde umístěno celkem 6 operačních sálů. Všechny operační sály a jejich přilehlé místnosti mají filtroventilační zařízení s laminárním prouděním. Jednotlivé operační sály jsou vybaveny přístrojovou technikou potřebnou k operačním výkonům příslušného oboru.

Oddělení je rozloženo ve dvou podlažích (6. a 7. patro nemocnice), která nejsou vzájemně propojena. Přecházet z patra na patro je možné pouze přes společné prostory nemocnice.

7. PATRO – tři operační sály
1. aseptické cévní operace
2. aseptické kostní operace
3. laparoskopické operační výkony
6. PATRO – tři operační sály
4. pohotovostní sál, který je určen pro septické akutní výkony
5. septický operační sál
6. urologické endoskopické vyšetřovací a operační výkony


Ve spolupráci s centrální sterilizací se začátkem roku 2006 na COS uvedl do plného provozu kontejnerový přepravní systém materiálu. Během prosince 2006 se na COS změnila příprava operačních sálů k operačním výkonům – zavedl se bezpodávkový systém přípravy.

Provoz operačních sálů je úzce spjat s činností centrální sterilizace, která zajišťuje dodání sterilního instrumentária, prádla a pomůcek nezbytných k operačním výkonům.

V roce 2006 bylo provedeno celkem 5030 operačních výkonů.

Provoz centrálních operačních sálů v současné době zabezpečuje 22 zaměstnanců:
1 vrchní sestra
1 staniční sestra
17 perioperačních (sálových) sester
3 sanitářky

Fotogalerie

Vytištěno: 24.04.2014 10:09 z www.nemcl.cz