Rychlé odkazy

Hledat

Adresa

Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a. s.

Purkyňova 1849
Česká Lípa
PSČ 470 77

IČ: 27283518
DIČ: CZ 27283518
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648

Tel: 487 954 111
Fax: 487 521 468
bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., pobočka Česká Lípa číslo účtu: 183452738/0600

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa (NsP) je významné zdravotnické zařízení ve vlastnictví Libereckého kraje a poskytuje lůžkovou i ambulantní péči. Nemocnice, která se od 1. července 2007 transformovala na akciovou společnost má 347 akutních lůžek, 6 lůžek DIOP a 122 lůžek následné péče. Slouží nejen pro obyvatele okresu Česká Lípa (cca 110 000 obyvatel), ale ve vybraných odbornostech i pro oblast Varnsdorfu a Rumburku. Vzhledem k blízkosti hojně navštěvovaných rekreačních oblastí v okolí České Lípy (Máchovo jezero, Sloup v Čechách, Lužické hory) poskytuje základní ambulantní i hospitalizační péči zvýšenému počtu tuzemských i zahraničních rekreantů.

Veřejná nemocnice byla v České Lípě založena v r. 1892 a provozována jako Městská nemocnice (nemocnice Pod Holým vrchem). V r. 1937 byl přistavěn infekční pavilon. Po 2. světové válce byl na nemocnici přeměněn bývalý okresní starobinec (stával v blízkosti současné nemocnice) a do něho byla umístěna chirurgie, gynekologie a porodnice. Tento objekt sloužil do r. 1981. Výstavba současné nemocnice začala v r. 1976, otevřena byla v r. 1981. Stavbu prováděly jugoslávské firmy. V současné době probíhá rekonstrukce budov. V areálu nemocnice naleznete i budovu hygienické služby a Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje.

  

AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ PRO VEŘEJNOST

Vzhledem k pokračování stavebních prací v NsP je až do odvolání - průjezd mezi budovami monobloku a polikliniky pouze jednosměrný. Děkujeme za pochopení, ohleduplnost i zvýšenou opatrnost!

Prosíme, pro výjezd z areálu NsP je otevřena zadní brána do ulice Pod Špičákem. Tato brána je otevřena denně od 6 do 19 hodin.

Žádáme všechny dodavatele, aby používali pro závoz a odvoz materiálu do areálu tento vjezd. Omezení jsou i na parkovacích plochách - bylo zrušeno parkoviště pro ZTP v prostoru dvora u kantýny a výrazně omezeno parkování na parkovišti ředitelství. Děkujeme za pochopení. O dalších změnách v dopravním systému budeme průběžně informovat.

  

UZAVŘENÍ vchodů do budovy polikliniky a dětské nemocnice

 

Pokračující stavební práce a rekonstrukce fasád uzavře – vždy na dva týdny - frekventované vchody do budovy polikliniky a také do dětské nemocnice. Vzhledem k výměně původních vstupních dveří, které mimo jiné zahrnují i vybourání starých a osazení nových konstrukcí budou vchody v níže uvedených termínech zcela uzavřené. Neprůchodné. Také tyto stavební práce při rekonstrukci Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa bude provázet zvýšená prašnost a hluk, ale i některá jiná krátkodobá omezení. Vedení nemocnice se veřejnosti omlouvá a děkuje za pochopení.

Budova „B“ poliklinika  

Hlavní vchod do budovy polikliniky z ochozu na jižní straně (okolo lékárny) bude uzavřen v termínu od 14. dubna do 30. dubna 2014. Po tento čas bude poliklinika přístupná z průjezdu mezi poliklinikou a monoblokem nemocnice. Naopak, při uzavření tohoto vchodu z průjezdu na severní straně budovy polikliniky, který je plánován od 1. května do 4. června, budou lidé do polikliniky vcházet po ochozu na jižní straně.

Budova „C“ dětská nemocnice 

Současný hlavní vchod do budovy dětské nemocnice z komunikace na severní straně bude uzavřen od 30. dubna do 4. června 2014. Po tuto dobu je vstup zabezpečen z ochozu na jihozápadní straně, u „dětské pohotovosti“.

 

INFORMACE PRO PACIENTY

Provozní doba lékařské pohotovostní služby pro dospělé v České Lípě je stanovena takto: v pracovní dny od 17,00 do 21,00 hodin, v sobotu, neděli a o svátcích v době od 9,00 do 18,00 hodin. V případě lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost je v pracovní dny určena od 17,00 do 21,00 hodin, v sobotu, neděli a o svátcích pak v době od 9,00 do 20,00 hodin. Dětská pohotovost v České Lípě funguje u bočního vchodu do dětské nemocnice. Lékařskou pohotovostní službu pro dospělé lékaři zajistí, jako dosud, v prostoru centrálního příjmu NsP.

Záchranná služba
155
Pohotovost dospělí
487 954 184, 487 954 180
Pohotovost dětská
  487 954 520 

www.nemcl.cz

Spojovatelka NsP
487 954 111
Lékárna
487 954 298

INFORMACE PRO ZDRAVOTNÍKY - Systém psychosociální intervenční služby (SPIS)

Služba SPIS je určena všem pracovníkům, na něž při výkonu profese působí nadlimitní psychická zátěž. Systém péče a podpory ve zdravotnictví, zaměřený prvotně na záchranáře a oddělení urgentní péče v nemocnicích. Ze systému péče nejsou vyloučeny jakékoli jiné zdravotnické obory, kde dojde k profesně náročné situaci, která může následně negativně ovlivnit psychiku zdravotníků a poté i kvalitu péče o pacienty. Jedním z cílů je i navázání vzájemné spolupráce mezi resorty IZS na tomto poli.

Peer je profesní kolega, který kromě své profese, prošel navíc certifikovaným výcvikem v systému psychosociální péče o kolegy. Zájemci o studium „peera“ mohou kontaktovat Bc. Blanku Hodinkovou, hlavní sestru NsP (e-mail:blanka.hodinkova@nemcl.cz)

         

 

Vytištěno: 21.04.2014 06:59 z www.nemcl.cz