Lékařská knihovna


Vedoucí:  Mgr. Lenka Zajícová
Telefon: 487 954 132
Email: lenka.zajicova@nemcl.cz


Půjčovní doba
Pondělí 07:00 - 11:00 12:30 - 15:30
Úterý 07:00 - 08:00 12:30 - 15:30
Středa 07:00 - 11:00 12:30 - 14:30
Čtvrtek 07:00 - 11:00 12:30 - 15:30
Pátek 07:00 - 11:00 12:30 - 15:30

Nabídka služeb

Lékařská knihovna NsP nabízí své služby všem zaměstnancům NsP, soukromým lékařům a zdravotnickému personálu, studentům a dalším uživatelům podle výpůjčního řádu.

Základní služby knihovny

  • půjčování knih, časopisů, videokazet z fondu knihovny
  • zhotovování kopií
  • cirkulace objednaných periodik
  • zajištění publikací a časopisů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, popř. mezinárodní MVS
  • přístup k mezinárodní síti INTERNET
  • okamžitá rešerše z čs. literatury od roku 1976 z báze dat BIBLIOMEDICA
  • prostřednictvím sítě INTERNET možnost okamžité rešerše z báze dat MEDLINE a dalších biomedicínských zdrojů
  • On-line katalog zahrnuje celý knihovní fond lékařské knihovny - knihy i časopisy. Vyhledávání, čtenářská konta i informace o dostupnosti knih jsou plně funkční.
Vedení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. rozhodlo s platností od 1.5.2013 o zavedení ročních registračních poplatků pro externí uživatele služeb Lékařské knihovny ve výši 50 Kč ročně. Dále byl nově zaveden poplatek za služby MVS (meziknihovní výpůjční služba) pro externí uživatele. Poplatek za ztrátu knihy zůstává zachován.


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)