Oddělení radiodiagnostiky


Oddělení radiodiagnostiky

Primář oddělení: MUDr. Hana Čerbáková
Telefon: 487 954 371
Email: hana.cerbakova@nemcl.cz

Vrchní laborant: Michala Krejčová, DiS
Tel: 487 954 372
Email: michala.krejcova@nemcl.cz


Důležité telefony

Pracoviště A: 487 954 381
Pracoviště C: 487 954 384
Pracoviště D: 487 954 385
Mamograf, utrazvuk: 487 954 399


Charakteristika

Radiodiagnostické oddělení (RDO) v České Lípě bylo založeno v roce 1967 spojením dosud samostatně existujících rentgenových (RTG) pracovišť začleněných do chirurgického oddělení Okresní nemocnice v Purkyňově ulici a interního oddělení nemocnice Pod Holým vrchem a začalo pracovat ve stávajících prostorách pod vedením prim. MUDr. Jana Prokůpka. V roce 1971 jsou služby centralizovány umístěním RDO do nového pavilonu v areálu Okresní nemocnice. V letech 1976-1981 je vybudována nová Okresní nemocnice s poliklinikou (NsP) včetně moderně vybaveného centrálního RDO se šesti pracovišti lůžkové a jedním pracovištěm poliklinické části. V roce 1982 je otevřeno angiografické pracoviště s dvourovinovou angiolinkou na velkoformátové měniče filmů (35x35cm). Rozbíhá se celá šíře diagnostických výkonů na cévním řečišti a zavádí se první cévní i necévní diagnosticko-léčebné výkony. V roce 1996 vedení RDO přebírá prim. MUDr. Hana Čerbáková a na v témže roce instalovaném moderním pracovišti digitální subtrakční angiografie (DSA) je postupně rozšiřována (kromě oblasti mozku) celá škála intervenčních výkonů. V roce 1988 je zahájeno vyšetřování ultrazvukem na přístroji instalovaném na interním oddělení. Následně se rozvíjí celá šíře diagnostiky včetně intervencí pod sonografickou kontrolou.
 V roce 1993 je zahájen provoz pracoviště výpočetní tomografie (CT), na kterém je realizována řada výkonů diagnostických a v poslední době v necévní oblasti i diagnosticko-léčebných. V roce 2001 je otevřeno do té doby na okrese velmi postrádané mammografické pracoviště, které bylo vybaveno sonografickým přístrojem Toshiba Eccocee, zakoupeným z veřejné sbírky a rentgenovým přístrojem Alfa Performa. Od roku 2011 pak mammografickým přístrojem Siemens.
 RDO zajišťuje péči pro spádovou oblast 100.000 obyvatel a speciální výkony pro pacienty ze Šluknovského výběžku. Převaha všech ambulantních výkonů se provádí přímo na centrálním RDO. Od 1. ledna 2014 byl jmenován primářem MUDr. Adam Kulhánek. Zástupkyní primáře se stává MUDr. Petra Rodová.

RTG vyšetření prováděná na radiodiagnostickém oddělení

Skiagrafická vyšetření
  1. Základní a specielní snímky hlavy, páteře, hrudníku a plic, dlouhých a drobných kostí, pánve, břicha, měkkých tkání
  2. Mamografické vyšetření včetně screeningu, duktografie
Skiaskopická vyšetření
  1. Skiaskopie plic, břicha, kostí a kloubů, vyšetření jícnu, žaludku, tenkého střeva(enteroklýza), tlustého střeva( irrigografie), žlučových cest (ERCP), píštělí (fistulografie), močové ústrojí (ascendentní pyelografie, descendentní pyelografie,retrográdní uretgografie,cystografie, mikční cystouretrografie, vylučovací urografie)
  2. Intervenční výkony pod skiaskopickou kontrolou – stenty jícnu, drenáž a stent do žlučových cest (PTC a PTD), drenáže abscesů, biopsie, nefrostomie
CT vyšetření v celém rozsahu výkonů kromě vyšetření srdce
  1. nativní nebo s podáním kontrastní látky mozek, páteř, plíce, mediastinum, břicho, kosti, klouby, měkké části těla, cévní vyšetření, virtuální kolonoskopie, enteroklýza
  2. intervenční výkony pod CT kontrolou – biopsie, drenáže, sympatektomie, perkutánní kořenové obstřiky (PRT)
Angiografická vyšetření
  1. základní – vyšetření cév končetin dolních i horních, břícha, pánve, plic, aortálního oblouku a krčních tepen a hlavy
  2. intervenční výkony na cévách kromě srdce a hlavy– dilatace (PTA), stenty, kavální filtry, embolizace, trombolýzy
Ultrazvuková vyšetření
  1. Mamografická vyšetření – diagnostická a screeningová, biopsie, značení lézí
  2. V rámci interního oddělení vyšetření břicha, měkkých částí, cév, biopsie, drenáže
Vyšetření na magnetické rezonanci a nukleární medicíně se provádí na příslušných vyšších pracovištích, stejně tak CT a angiovyšetření a intervence na srdci a mozkových cévách.


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)