Projekty financované z EU

 • Komunikace a mobilita bez bariér
  Dotace z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, 39. kolo výzvy - oblast podpory 2.2
  Název projektu: Komunikace a mobilita bez bariér
  Cíl projektu: Projekt má v plánu zabezpečit modernizaci přístrojového vybavení, konkrétně půjde o nákup komunikačního a signalizačního systému sestra - pacient, které zajišťuje hovorový, optický a akustický kontakt pacienta s personálem (tj. obousměrnou komunikaci pacient - sestra a přivolání obsluhy k pacientovi na pokoj). Moderní komunikační systémy zároveň umožňují pacientům poslech zábavného programu. Dále bude v rámci projektu modernizováno lůžkové vybavení - celkem 100 nemocničních polohovacích lůžek.

 • Modernizace centrálních operačních sálů
  Dotace z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, 39. kolo výzvy - oblast podpory 2.2
  Název projektu: Modernizace centrálních operačních sálů
  Cíl projektu: Projekt má v plánu zabezpečit modernizaci přístrojového vybavení, konkrétně půjde o nákup 3 ks endoskopických věží, 2 operačních stolů, 2 plně vybavených anesteziologických přístrojů s plnou monitorací, 1 anesteziologického přístroje bez monitorace vitálních funkcí, 1 ultrazvuku pro anestezii/resuscitačníoddělení, celkem tedy 9 ks přístrojů.
   
 • Iktová jednotka v NsP Česká Lípa
  Tisková zpráva, 20. červen 2013
  Českolipská nemocnice získá z peněz EU nové vybavení Iktového centra (IC), které pečuje o pacienty s cévní mozkovou příhodou.
   
 • Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace rentgenového vybavení NsP Česká Lípa
  Českolipská nemocnice uspěla s projektem na modernizaci rentgenového vybavení
  Operační program: ROP NUTS II Severovýchod
  Název projektu: Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace rentgenového vybavení NsP CL
  Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/28.01149
  Financování: Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Projekty financované z EU (eu_severovychod_banner.jpg)
Související odkazy: www.rada-severovychod.czOperační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)