Správní úseky


Útvary úseku generálního ředitele

Důležité kontakty

Sekretariát
Věra Mikolášková
Tel: 487 954 002
e-mail: vera.mikolaskova@nemcl.cz
Zástup
Renáta Medková
Tel: 487 954 008
e-mail: renata.medkova@nemcl.cz
Manažerka Kvality
Ing. Alena Brodská
Tel: 487 954 038
e-mail: alena.brodska@nemcl.cz
Správce informačních a komunikačních technologií
Tomáš Volše
Tel: 487 954 666
Tel: tomas.volse@nemcl.cz
Strategicko - marketingové oddělení
Ing. Kateřina Amrichová
Tel: 487 954 572
e-mail: katerina.amrichova@nemcl.cz
Technik BOZP a PO a Krizová připravenost
Ing. Vladimír Vaško
Tel: 487 954 010
e-mail:  vladimir.vasko@nemcl.cz
   

Zdravotní péče

Důležité kontakty

Ředitel pro zdravotní obory
MUDr. Lubor Picmaus
Tel: 487 954 003
e-mail: lubor.picmaus@nemcl.cz
Ředitelka pro ošetřovatelskou péči
Mgr. Dana Šperlíková
Tel: 487 954 005
e-mail: dana.sperlikova@nemcl.cz

Technický a provozní úsek

Důležité kontakty

Technický a provozní ředitel 
Jan Mencl, DiS.
Tel: 487 954 950
e-mail: jan.mencl@nemcl.cz

Vedoucí investičního oddělení
Ing. Čestmír Vaner
Tel: 487 954 054
e-mail: cestmir.vaner@nemcl.cz

Vedoucí oddělení zdravotní techniky
Ing. Adam Žižka
Tel: 487 954 133/077
e-mail: adam.zizka@nemcl.cz
Vedoucí archivní spisové a informační služby
Petra Sochová
Tel: 487 954 085
e-mail: petra.sochova@nemcl.cz
Vedoucí nákupu a veřejných zakázek
Ing. Lenka Holly
Tel: 487 954 040
e-mail: lenka.holly@nemcl.cz
Vedoucí stravovacího provozu
Marián Bučko, RNt.
Tel: 487 954 106
e-mail: marian.bucko@nemcl.cz

Vedoucí technické a provozní podpory
Lenka Kadlečková
Tel: 487 954 050
e-mail: lenka.kadleckova@nemcl.cz
 

Personální oddělení

Důležité kontakty

Personální ředitelka
Mgr. Pavlína Simmerová
Tel: 487 954 035
e-mail: pavlina.simmerova@nemcl.cz
 

Ekonomický úsek

Důležité kontakty

Ekonomický ředitel
Ing. Petr Urban
Tel: 487 954 021
e-mail: petr.urban@nemcl.cz

Hlavní účetní
Miluše Prokopová
Tel: 487 954 021
e-mail: miluse.prokopova@nemcl.cz
Vedoucí pro styk se ZP
Bedřich Černoušek
Tel: 487 954 007
e-mail: bedrich.cernousek@nemcl.cz
 


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)