Českolipská nemocnice chce být bezpečnou nemocnicí

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa se opětovně zúčastní celostátní soutěže Bezpečná nemocnice.

Pro letošní 8. ročník soutěže bylo stanoveno zastřešující téma „Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči".

„Naše nemocnice se do soutěže zapojila s projektem, který jsme nazvali „Kde všude číhá nebezpečí?“ upozorňuje generální ředitel českolipské nemocnice Ing. Jaroslav Kratochvíl „Každoročně prověřujeme účinnost krizových plánů a cvičíme, jak zvládat velké množství pacientů s různými traumaty,“ vysvětluje dále generální ředitel Ing. Jaroslav Kratochvíl.

„Vzhledem k tomu, že není jednoduché naše pracovníky ochránit před všemi nepředvídatelnými událostmi, rozhodli jsme se je alespoň učit, jak se adekvátně bránit agresorům,“ vysvětluje podstatu soutěžního projektu jeho zpracovatelka Ing. Alena Brodská, manažerka kvality nemocnice. „Uspořádali jsme v letošním roce proto 4 odborné semináře na téma „Krizové situace, ozbrojený útočník“, které se těšily enormnímu zájmu našich zaměstnanců,“ doplňuje Ing. Alena Brodská. Semináře, kterých se zúčastnilo na 133 zaměstnanců nemocnice, zaštiťovali kvalifikovaní policejní specialisté. Kromě teoretického výkladu s ukázkou videí z policejních zásahů se kurz skládal také z praktické části, kde si mohli účastníci vyzkoušet nabyté teoretické znalosti v praxi, tedy například, jak zpacifikovat protivníka beze zbraně i se zbraní nebo jak správně ovládat slzný sprej, aby byl maximálně účinný. Účastníci seminářů měli v neposlední řadě také možnost se seznámit s podobou lehkých útočných zbraní i s těžkým kalibrem nebo granáty. Podstata projektu, posílit bezpečnost místních zdravotníků, byla naplněna. Zaměstnanci se naučili uvážlivě odhadnout celkovou nebezpečnou situaci, stupeň ohrožení a konkrétní nebezpečnost útočníka, vyhodnotit poměr vzájemných sil a volit přiměřenou, ale v každém případě dostatečně účinnou obranu.

„Hlavním kritériem pro realizaci našeho projektu a současně nejdůležitějším faktorem pro jeho existenci byl zejména zájem a ochota našich zaměstnanců se aktivně do bezpečného řešení krizových nebo jinak problematických situací zapojit,“ shrnul na závěr projekt generální ředitel Ing. Jaroslav Kratochvíl. Díky projektu ovládli zaměstnanci českolipské nemocnice základní znalosti sebeobrany, které v každém přísadě přispějí k jejich osobnímu bezpečí. Již dnes je možné říci, že projekt byl úspěšný, došlo ke snížení počtu napadení zaměstnanců. O tom, jak bude úspěšný v celostátní soutěži, pak bude rozhodnuto na 9. ročníku celostátní konference "Dny bezpečí", a to v lednu 2016.
Soutěž vyhlašuje Kraj Vysočina, a to ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí, o. p. s., Johnson & Johnson, s. r. o., Project HOPE – Česká republika, o. p. s., a Českou asociací sester.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)