Rozloučení s prim. MUDr. Janem Duškem

Dovolte nám, abychom se alespoň tímto způsobem rozloučili s lékařem, prim. MUDr. Janem Duškem, který byl dlouhá léta spojován s naší nemocnicí.

Zesnulý pan MUDr. Jan Dušek začal svoji odbornou praxi v českolipské nemocnici jako lékař na gynekologicko-porodnickém oddělení, na kterém rozvíjel svoji odbornost a byl vždy příkladem svým vztahem k pacientkám. Od 80. let pak oddělení vedl jako primář a na této pozici pracoval v nemocnice více než 20 let. Za dobu svého působení na oddělení vychoval řadu odborníků v oboru gynekologie a porodnictví.

Jeho profesní schopnosti a lidský přístup velice oceňovaly pacientky gynekologicko-porodnického oddělení. S velkým uznáním za jeho čestnost a kolegiální přístup na něj dodnes vzpomínají jeho spolupracovníci a kolegové.

Upřímnou soustrast všem pozůstalým.

Vedení NsP Česká Lípa

 

 

 

 Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)