Nové představenstvo

TZ Dozorčí rady Nsp Česká Lípa, a.s.: Českolipská nemocnice se vydává na novou etapu. Na základě změny stanov, kterou již dříve realizoval zřizovatel nemocnice, Liberecký kraj. Touto změnou došlo k rozšíření počtu členů Představenstva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. z 5 na 7.

Liberecký kraj dále nominoval 3 nové členy představenstva, jeden ze stávajících členů na základě dobrovolné rezignace řady opouští.

Veškeré kroky potvrdila 12. května Dozorčí rada Nemocnice s poliklinikou. Vzhledem ke spádovému obvodu pacientů s téměř 110 tis. obyvateli vnímá dozorčí rada českolipskou nemocnici jako nezastupitelnou v rámci celého Libereckého kraje. Nové složení představenstva pak chápe jako další krok k vylepšení postavení nemocnice v regionu a zejména k zajištění komplexní propojenosti celého zdravotnictví napříč krajem, na kterém Liberecký kraj v současné době intenzivně pracuje.

Stávající členové představenstva jsou Ing. Jaroslav Kratochvíl, předseda představenstva a generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., MUDr. Vladimír Trenčiansky, ředitel pro zdravotní obory a primář Oddělení léčebné rehabilitace, Ing. Ivan Garaj, technický a provozní ředitel a Jaroslava Navrátilová, ředitelka pro ošetřovatelskou péči. Noví členové jsou Prof. Ing. Petr Moos, Csc., člen představenstva Krajské nemocnice Liberec, a.s., MUDr. Richard Lukáš, PhD., člen představenstva KNL, a.s., lékařský ředitel a přednosta Traumacentra, primář traumatologie a Ing. Jiří Jakoubek, soukromý podnikatel. Rezignaci na post členky původního představenstva podala Ing. Alena Brodská, manažerka kvality českolipské nemocnice. Za odvedenou práci jí patří velký dík.

 

 

 

 

 Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)