Upozornění na omezeni dopravy v areálu nemocnice

Realizace investiční akce Rekonstrukce centrálního chlazení českolipské nemocnice přinese určitá omezení v provozu, zejména se jedná o dopravní omezení v podjezdu mezi budovou nemocnice a polikliniky.

Od 24. 5. 2016 bude nezbytné provést odkrytí montážní šachty umístěné pod severněji situovaným dopravním pruhem v podjezdu (pruh blíže k budově monobloku nemocnice) za účelem demontáže a odvozu stávající technologie a umístění nových technologických celků. Doprava zde bude probíhat v jednom pruhu.

Další omezení v průběhu realizace budou krátkodobá, a to v době jeřábnických pracích souvisejících s umísťováním nových chladicích věží na střechu budovy nemocnice a se snesením stávajícího zařízení.

Stávající technologie bude po dobu realizace díla v provozu, budou probíhat pouze krátkodobé odstávky zásadně v průběhu víkend.

Předání dokončeného díla proběhne v posledním červencovém týdnu, uvedení do plného provozu nejpozději do 31. 7. 2016Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)