Rekonstrukce hlavní dopravní komunikace

V areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa bude od 1. srpna rekonstruována hlavní dopravní komunikace, komunikace propojující hlavní a zadní vjezd do NsP a také komunikace jednosměrného výjezdu od budovy nemocnice k veřejné komunikaci Purkyňova.

Práce budou probíhat po etapách:

    • od 1.8.2016 dojde k frézování svrchních 5 cm vrstvy komunikace.
    • od 4.8.201 do 13.8.2016 bude probíhat na odfrézované komunikaci ruční oprava kanalizačních vpustí a obrubníků.
    • 14.8.2016 dojde k pokládce nové asfaltové vrstvy na 1. část komunikace, tedy od hlavního vjezdu od ul. Purkyňova k prostoru příjezdu na centrální příjem, přičemž bude příjezd k centrálnímu příjmu v době pokládky umožněn zadním vjezdem od ulice Pod Špičákem.
    • od 15.8.2016 do 16.8.2016 bude pokračovat navazující pokládka směrem k zadnímu vjezdu do ulice Pod Špičákem
    • od 17.8.2016 do 18.8.2016 proběhnou závěrečné práce na jednosměrném výjezdu od budovy nemocnice k veřejné komunikaci Purkyňova, tedy jeden den opravy kanalizačních vpustí a obrubníků a druhý den pokládka nového povrchu.

Po dobu rekonstrukčních prací dojde ke ztížení průjezdnosti. V době frézování a následujících ručních oprav kanalizačních vpustí a obrubníků budou komunikace průjezdné, samozřejmě se zvýšenou opatrností. Na probíhající práce budou řidiče a ostatní návštěvníky nemocnice upozorňovat dopravní značky.

Po dobu rekonstrukce bude po celé délce hlavní dopravní komunikace zákaz parkování. K parkování je možné bezúplatně využít parkoviště pod nemocnicí „U Arbesu“, které má dostatečnou kapacitu

Rádi bychom upozornili, že uvedený harmonogram může být pozměněn v závislosti na klimatických podmínkách

Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)