Pokládka asfaltového povrchu hlavní komunikace

Vzhledem k dobrým klimatickým podmínkám a k hladkému průběhu frézování a opravám kanálových vpustí bude urychlena 1. etapa pokládky nového asfaltového povrchu hlavní dopravní komunikace do areálu NsP.

  • v této 1. etapě dojde k pokládce od hlavního vjezdu do areálu od ul. Purkyňova až k příjezdu k centrálnímu příjmu
  • pokládka bude probíhat 10.8.2016 od 8:00 až do večerních  hodin
  • po celou tuto dobu bude tato část komunikace uzavřena a uzávěra označena dopravními značkami, současně bude dopravními značkami vyznačen a umožněn obousměrný provoz po horní komunikaci, která slouží pouze k výjezdu z areálu nemocnice do ul. Purkyňova a zároveň zde bude vyznačen zákaz parkování
  • dne 10.8.2016 ve večerních hodinách, po nezbytné technologické přestávce, bude uzávěra ukončena a provoz bude probíhat jako doposud
  • podrobnější informace viz zpráva Rekonstrukce hlavní dopravní komunikaceOperační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)