Úspěšná strategie – podpora vzdělávání

Jednou z priorit současného vedení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě je podpora vzdělávání. Nemocnice je příkladem dlouhodobě úspěšné společnosti, což v loňském roce potvrdilo i ocenění nemocnice v rámci soutěže „Českých 100 nejlepších“ udělované firmám, které dosahují pozoruhodných výsledků.

Mimořádnou pozornost nemocnice dlouhodobě věnuje možnostem zaměstnanců prohlubovat svoje znalosti, zvyšovat si kvalifikaci a vzdělávat se i v dalších potřebných a perspektivních oblastech.

„Na vzdělávání zaměstnanců jsme loni vydali téměř dva miliony korun. Podobnou částku plánujeme investovat i letos. Daří se nám získávat peníze z různých zdrojů a šetřit vlastní prostředky nemocnice, které tak můžeme použít na další aktivity a potřeby našich zaměstnanců. Financování vzdělávání se nám podařilo zajistit například z evropských fondů nebo za podpory Úřadu práce,“ vysvětluje svou strategii generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Ing. Jaroslav Kratochvíl.

Seminářů, konferencí, kurzů a odborných stáží se v loňském roce zúčastnilo na 400 zaměstnanců. Nemocnice tak podporuje trend vzdělávání zdravotníků i potřebu lékařů a sester zvyšovat svou odbornost sebevzděláváním. Výsledkem je samozřejmě skutečnost, že se nemocnice může chlubit výkonným týmem vlastních odborníků.

Českolipská nemocnice pořádá také vlastní semináře, kterých se účastní jak zaměstnanci nemocnice, tak i odborníci z dalších zdravotnických zařízení. Výměna zkušeností a navazování spolupráce s kolegy z jiných zařízení je pak bonusem podobných vzdělávacích akcí.

Nejvyšší účastí se v loňském roce mohl chlubit seminář s názvem Krizová situace - ozbrojený útočník v nemocnici. Tímto kurzem prošlo v několika etapách na 128 zaměstnanců. Seminář zajistilo vedení nemocnice na základě poptávky sester, které jsou často vystaveny neurvalému chování opilých pacientů, ale i útokům agresivních rodinných příslušníků. Seminář poskytl sestrám rady, jak v podobných situacích reagovat i ukázky praktické obrany. Vrchní sestra Marie Kašparová uvedla, že se kurzu zúčastnilo skoro celé oddělení interny a že to bylo užitečné školení, kdy nabyté poznatky mohou sestry hned aplikovat v praxi.

Téměř stovka zaměstnanců se zúčastnila konference Péče o pacienty na oddělení LDN, kdy se jednalo o prezentaci práce na oddělení, předvedení pomůcek, které lze využívat i školení specifické komunikace se starými pacienty.

Celorepublikový problém v nemocnicích je dlouhodobě nedostatek sester. Ty, které pak v nemocnicích pracují podléhají velké stresové zátěži. To se vedení nemocnice v České Lípě snaží řešit náborem nových zaměstnanců a vytvářením zajímavých pracovních podmínek, na poli vzdělávání pak situaci sester pomohl zlepšit i kurz Zvládání stresových situací o jehož významu svědčil velký zájem.

Za zmínku stojí také konference Krizové připravenosti – Cvičení dělá mistra, kurz Komunikačních a měkkých dovedností pro lékaře a farmaceuty, Zlepšování systému hodnocení a hodnocení práce nebo téma Meziprofesní komunikace.

Mezi stěžejní témata vlastních vzdělávacích programů patřila v letošním roce rehabilitační konference - Cévní mozková příhoda a Dětská mozková obrna, celoústavní konference ortopedie a pediatrie či seminář o moderním hojení.

Do konce roku je v českolipské nemocnici připraveno ještě školení vrchních a staničních sester v rámci dotačního titulu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců nebo celoústavní konference laboratoří.

Vzdělávání zaměstnanců je jedním z pilířů strategického rozvoje českolipské nemocnice, která slouží 120 tisícům obyvatelům své spádové oblasti.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)