Modernizace za 160 mil.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. chystá modernizaci za 160 mil. Kč, která nemá ve své historii obdoby.

Již dnes je jisté, že si nemocnice díky úspěšným žádostem z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj připíše devítimístnou částku.

„Máme za sebou rok intenzivní práce na přípravě celkem 6-ti náročných projektů, které mají naši nemocnici posunout na post opravdu moderního zdravotnického pracoviště,“ zdůrazňuje generální ředitel českolipské nemocnice Ing. Jaroslav Kratochvíl s tím, že hlavním cílem je poskytovat našim pacientům služby na té nejvyšší lékařské úrovni.

Všech šest schválených projektů v celkové finanční náročnosti za téměř 160 mil. Kč pomohou s přístrojovým i ostatním vybavením na většině odděleních nemocnice. 85% těchto nákladů pokryjí finanční prostředky z IROPu, zbylých 15% pokryje nemocnice a i její vlastník, Liberecký kraj, přislíbil, že se na projektech bude společně podílet.

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu získá českolipská nemocnice finanční podporu na vybudování magnetické rezonance. „Magnetická rezonance má v naší nemocnici nezastupitelné opodstatnění,“ komentuje generální ředitel Ing. Jaroslav Kratochvíl. Náklady jsou zde v současné době vyčísleny na cca 36 mil. Kč.

Další úspěšný projekt se týká modernizace vybavení intenzivní péče, který v České Lípě obsáhne zejména ARO, Neurologické oddělení, Dětské oddělení, internu a chirurgii. Na tato oddělení budou umístěny zcela nové přístroje, případně dojde k obměně stávajících za nové, moderní. Pacientům budou sloužit nové monitorovací systémy životních funkcí, monitory pro dospávací pokoje, defibrilátory, infuzní pumpy, dále zde bude sloužit zcela nový anesteziologický přístroj, na pediatrii monitorovací systémy vitálních funkcí, zahřívací systémy nebo ventilátory. Náklady na celý tento projekt činí téměř 36 mil. Kč.

Třetí projekt obsáhne modernizaci a robotizaci přístrojového vybavení nemocnice. Moderní zobrazovací metody a robotizace odborně vylepší Oddělení radiodiagnostiky, internu, gynekologii a Oddělení léčebné rehabilitace. Českolipská nemocnice bude nově diagnostikovat a léčit pacienty skiagrafickým rentgenovým přístrojem s přímou digitalizací, ultrazvukovým diagnostickým přístrojem nebo bude mít k dispozici mobilní rentgenový systémem. Robotizace prostřednictvím přístroje pro funkční pohybovou terapii končetin, přístroje pro analýzu a terapii poruch chůze nebo přístroje pro funkční elektrostimulaci pomůže zejména rehabilitaci. Náklady na tento projekt dosáhnou více než 23 mil. Kč.

Další v řadě schválených projektů zmodernizuje laboratorní techniku na Hematologicko-transfuzním oddělení, na Oddělení klinických laboratoří, Plicním oddělení a na patologii. Zde dojde zejména k obměně stávajícího přístrojového vybavení. Oddělení budou pracovat s novými mikroskopy, centrifugou, stereomikroskopem nebo spirometrem. Náklady dosáhnou více než 8 mil. Kč.

Pátý obsáhlý projekt se týká obnovy centrálních operačních sálů. Nově budou lékaři používat moderní operační stoly, dále například dvouramennou operační lampu, sadu laparoskopických nástrojů, cystoskop včetně optik, plazmový sterilizátor, motorový mikro systém pro traumatologickou operativu, hysteoskop a mnoho dalších. Celkové náklady se u toho projektu vyšplhají na více než 35 mil. Kč.

Posledním projektem je dokončení výměny všech lůžek a příslušenství v celé nemocnici. 350 kusů lůžek si vyžádá dalších téměř 20 mil. Kč.

„Všechny projekty jsou připraveny k realizaci od podzimu 2016 do konce roku 2018,“ shrnul na závěr generální ředitel nemocnice Ing. Jaroslav Kratochvíl.

Díky vynikajícím hospodářským  výsledkům, rozsáhlým projektům modernizace a  příkladné strategicky zaměřené personální politice se daří vedení českolipské nemocnice budovat pro své zařízení jméno vynikající, spolehlivé a přátelské nemocnice, která má v Libereckém kraji nezastupitelné místo.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)