Nemocnice ocenila dlouholeté a vážené zaměstnance

Nemocnice s poliklinikou v České Lípě si galavečerem, který proběhl 1.října v místním Jiráskově divadle, připomněla 40. výročí od položení základního kamene.

V rámci společenského večera proběhlo kromě prezentací s historickými fotografiemi průběhu stavby nebo připomenutí tématu zateplení a nové podoby nemocnice zejména ocenění dlouholetých a vážených zaměstnanců. Ti přebírali ocenění z rukou generálního ředitele nemocnice Ing. Jaroslava Kratochvíla, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, ředitele pro zdravotní obory MUDr. Vladimíra Trenčianského, ředitelky pro zdravotní obory Jaroslavy Navrátilové a také z rukou členů dozorčí rady.

Předávání cen proběhlo celkem v 5-ti kategoriích. Zvláštní cenu za dlouholetý přínos převzali bývalí lékaři a také bývalá dlouholetá technicko-hospodářská pracovnice. Uznání náleží také bývalým zdravotním sestrám.  Speciální kategorií bylo udělování cen In memoriam. Ocenění pak převzaly také nejdéle pracující zdravotní sestry a také nejdéle pracující lékaři nemocnice. V neposlední řadě byla ohodnocena dlouholetá servisní pracovnice.

Ocenění:

Zvláštní ceny za dlouholetý přínos nemocnici bývalým lékařům a primářům, bývalým zdravotním sestrám a technicko-hospodářské pracovnici
MUDr. Jan Prokůpek - bývalý primář Oddělení radiodiagnostiky
MUDr. František Koucký - bývalý primář Oddělení léčebné rehabilitace
MUDr. Jiří Hrubý – bývalý primář Chirurgického oddělení
Eva Vrbatová- bývalá vrchní setra Chirurgického oddělení
Eva Hanušová – bývalá vrchní sestra
Jaroslava Prokopová – vedoucí účtárny

Gala (DSC_4353.JPG)

Ceny In memoriam
MUDr. Vratislav Hadrava - bývalý primář Dětského oddělení
Irena Patková - vrchní sestra Chirurgického oddělení
Marie Štullerová - vrchní sestra Interního oddělení

Nejdéle pracující zdravotní sestry
Černá Anna - nejstarší zaměstnanec českolipské nemocnice, všeobecná sestra LDN
Chvalová Wanda – zdravotní laborant Hematologicko-transfúzním oddělní
Uhrová Libuše – ošetřovatelka na Gynekologicko-porodnickém oddělení
Šéblová Hana - všeobecná sestra na Interním oddělení
Popelková Vladimíra - všeobecná sestra na oddělení ARO
Březinová Marie – všeobecná sestra na Ortopedicko-traumatologickém oddělení
Ptáková Jarmila – porodní asistentka na Gynekologicko-porodnickém oddělení
Kuncová Jiřina – zdravotní laborant Oddělení klinických laboratoří
Štekrová Stanislava – dětská sestra pediatrie
Grégrová Milada – dětská setra pediatrie

Gala (sestry.jpg)

Nejdéle pracující lékaři
MUDr. Miroslav Čerbák – lékař na Interním oddělení
MUDr. Miloš Volek – lékař na Chirurgickém oddělení
MUDr. Hana Čerbáková - lékařka Oddělení radiodiagnostiky
MUDr. Věra Stojová – lékařka na Interním oddělení
MUDr. Lenka Kocinová – lékařka pediatrie
MUDr. Daumová Jarmila – lékařka Oddělení radiodiagnostiky
MUDr. Josef Šulc – lékař na Chirurgickém oddělení
MUDr. Josef Gut – primář Dětského oddělení
MUDr. Zdeněk Bažil – lékař na Ortopedicko-traumatologickém oddělení
MUDr. Hana Hejdová – lékařka Plicního oddělení

Gala (doktori.jpg)

Ocenění servisní profese
Krystyna Freyerová – šéfkuchařka Stravovacího provozu 

Gala (DSC_4677.JPG)Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)