Rozvoj českolipské nemocnice

Nemocnice s poliklinikou přibližně rok pracuje na variantách svého rozvoje a celkovém posunu zdravotní péče.

Konkrétně byly řešíme varianty, zda využít stávající a dnes pro rozvoj moderní medicíny již ne příliš vyhovující prostory v monobloku stávající nemocnice nebo zda vybudovat novou část nemocnice, tzv. centrum intenzivní medicíny, diagnostiky a chirurgických oborů. Poslední možností je také vybudování zcela nové nemocnice.

Jednotlivé varianty ukázaly finanční náročnost jednotlivých projektů, dobu trvání rekonstrukcí či samotných staveb a také efektivitu budování pro medicínu důležitých horizontálních cest. Jako nejefektivnější se v současné době vedení nemocnice jeví varianta vybudování centra intenzivní medicíny, diagnostiky a chirurgických oborů.

Možnosti:

Celková rekonstrukce vnitřních prostor stávajícího monobloku
  • Cena cca 950 mil.
  • Doba trvání 15 let
  • Neřeší rozložení horizontálních a vertikálních cest
Výstavba nové nemocnice
  • Cena cca 1 250 mil.
  • Doba trvání 6 let
  • Plné nahrazení vertikálních cest horizontálními

Dostavba centra intenzivní medicíny, diagnostiky a chirurgických oborů

  • Cena cca 380 mil
  • Doba trvání 4 roky
  • Podstatné snížení vertikálních cest

 

NsP (foto_nem_1.png)

NsP (foto_nem_2.png)


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)