Poslední zasedání stávající DR

Stávající Dozorčí rada nemocnice má za sebou své poslední zasedání. Zástupci akcionáře, Libereckého kraje, mají mandát do 19. prosince.

Poslední jednání se kromě pravidelných bodů, přenesení nezbytných záležitostí na novou dozorčí radu nemocnice neslo také v duchu zhodnocení jejího 4-letého působení. „Činnost dozorčí rady vždy probíhala v rámci úkolů, které jí stanoví zákon a platné stanovy společnosti,“ řekla její předsedkyně Mgr. Hana Moudrá. „Každý člen v hodnoceném období přistupoval k plnění úkolů společnosti s plnou odpovědností,“ doplnila dále Mgr. Hana Moudrá, která tak poděkovala nejen všem členům dozorčí rady, ale také celému managementu nemocnice za odvedenou práci.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)