Prezentace nemocnice na zdravotních školách

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa prezentuje svou práci a možnosti uplatnění zaměstnanců na zdravotních školách v Libereckém kraji.

„Přímý kontakt s jednotlivými studenty zdravotních škol považujeme jako jednu z velmi dobrých cest, jak nastínit jejich možnost uplatnění v naší nemocnici a zároveň okamžitě získáváme zpětnou vazbu, co daní studenti požadují a co od své budoucí práce očekávají,“ vysvětluje personální ředitelka nemocnice Mgr. Pavlína Simmerová. Na společném setkání se studenty 3. ročníků bakalářského studia Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci se kromě představení samotné nemocnice v České Lípě staly hlavními tématy bonusové programy pro zaměstnance.

„Pro studenty jsou v současné době kromě klasických benefitních programů jako dovolené navíc, podpory společenského života a odpočinkových aktivit, zvýhodněného stravování nebo slevy do nemocniční lékárny atraktivní zejména stipendia a náborové příspěvky,“ shrnuje Mgr. Pavlína Simmerová. „Nedílnou součástí jejich zájmu je také atraktivita profesní uplatnění, přístrojové vybavení daného oddělení a možnost se dále sebevzdělávat a celkově se profesně rozvíjet,“ dokončuje ředitelka pro ošetřovatelskou péči českolipské nemocnice Mgr. Dana Šperlíková.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)