Rozhovor - Dětské oddělení

Již více než půl roku má Dětské oddělení zcela novou podobu, došlo zde k radikálním stavebním úpravám, byl kompletně změněn interiér a oddělení má také nové vybavení.

Jak se zde personálu s odstupem více než šesti měsíců pracuje, pomohla nová logistika s jejich prací, co považují ve své práci za nejdůležitější. Na to na všechno nám odpověděla dlouholetá vrchní sestra oddělení paní Jitka Jelínková.

Jelinkova (Jitka Jelinkova.jpg)

Pokud se vrátíme o více než půl roku zpátky, připomeňte, jakou změnou prošlo vaše oddělení? 

Lékařská péče na našem dětském oddělení byla do loňského září ne zcela efektivně rozdělena do dvou podlaží. Náročná zde byla zejména logistika a také personální zajištění. Oddělení se tedy nově kompletně sestěhovalo do vrchního patra budovy dětské polikliniky, což nám pomohlo zajistit maximální péči a dohled nad malými pacienty. Máme novou vstupní halu, přebudovány byly veškeré pokoje pro pacienty, personál má rovněž nové prostory, máme kompletní nové vybavení a jezdí se k nám také novými výtahy.

Pokud byste měla zhodnotit, jak se vám pracuje v nových prostorách?  

Pracujeme v novém prostředí, s novým vybavením, určitě se velmi vylepšila image našeho oddělení. Samozřejmě, i po tak dlouhé době dolaďujeme v provozu maličkosti, protože až praxe nám ukazuje, co je ještě třeba zlepšit, aby byla naše práce co nejefektivnější.

Jak vnímají změnu právě pacienti?  

Pacientům u nás v České Lípě nabízíme péči v opravdu komfortním prostředí, zastaralé vybavení nahradilo nové, změna je tedy určitě k lepšímu a často nám to také naši pacienti říkají. Nejdůležitější však pro nás stále zůstává lidský faktor, kvalitní zdravotní péče ze strany našich lékařů i vstřícné jednání dětských sester, na tom si opravdu zakládáme.

Jak velkou kapacitu má vaše oddělení a je tato kapacita dostačující? 

Kapacitu oddělení máme již několik let v počtu 25 lůžek a při běžném provozu odpovídá potřebám našeho regionu.

Co byste zmínila za vaši práci, co je pro vás nejdůležitější, případně jaký trend v České Lípě nastolujete?

Opravdu si uvědomujeme, že kromě kvalitní péče o naše malé pacienty je zejména u těch malých dětí velmi důležitá přítomnost rodiče po dobu jejich pobytu v nemocnici. Držíme se proto motta zachování emočního pouta a snažíme se, pokud nám to kapacita dovoluje, aby rodič vždy mohl být svému dítěti na blízku.

Proč je to tak důležité?

V raných fázích dětství je emoční pouto velmi důležité, v léčebném procesu hraje psychická stránka dítěte velmi důležitou roli. A na to v České Lípě klademe velký důraz. Aby se naši malí pacienti co nejrychleji uzdravili, musí se u nás cítit dobře.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)