Tisková zpráva Představenstva NsP ČL

Tisková zpráva Představenstva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. týkající se negativní kampaně, která směřuje na českolipskou nemocnici.

Tisková zpráva

Do současné doby jsme nekomentovali některá negativní vyjádření o naší nemocnici, komunikaci prostřednictvím médií nepovažujeme za svou vlastní. Absolutně však odmítáme zveřejněné tvrzení o nefunkčnosti českolipské nemocnice, tento výrok je lživý a vnímáme ho jako pokus o šíření poplašné zprávy, snahu o destabilizaci. Ani nyní se nebudeme pouštět do osobních osočování, nepravdivých nařčení, tato cesta komunikace nám nepřísluší a ani nám není blízká. Pro nás v České Lípě je a bude na prvním místě práce s pacienty.

Fakta jsou jednoznačná. Po téměř pěti měsících práce nového představenstva, managementu, máme výsledky. Všechna oddělení nemocnice fungují v běžném lékařském režimu, žádné oddělení nezavíráme, intenzivně pracujeme na personální politice, řádně hospodaříme, v posledních měsících nově spolupracujeme v lékařské rovině, nastolili jsme spolupráci s odborovými organizacemi, nově také s praktickými lékaři, staráme se o nelékařský zdravotnický personál. Navíc ze zpětných vazeb víme o uvolněnější atmosféře na pracovištích nemocnice, komunikaci na všech úrovních.

Ač je zdravotnictví oblastí, které současná celorepubliková situace nenahrává, daří se nám v ní jako okresní nemocnici s velkým spádem obstát na dobré úrovni.

Naše pacienty chceme zejména ujistit, že péče o jejich zdraví je stále naši nejvyšší prioritou.

Představenstvo Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)