Evropský den obětí trestných činů

Evropský den obětí trestných činů byl vyhlášen v souvislosti s podpisem Charty práv obětí ve Velké Británii dne 22. 2. 1990 a má pomoci zvýšit obecné povědomí o této problematice včetně možné pomoci a podpoře obětí.

22. února jsme si připomněli Evropský den obětí trestných činů

Evropský den obětí trestných činů byl vyhlášen v souvislosti s podpisem Charty práv obětí ve Velké Británii dne 22. 2. 1990 a má pomoci zvýšit obecné povědomí o této problematice včetně možné pomoci a podpoře obětí.  

Slovní spojení „oběť trestného činu“ představuje pojem, který do nedávna naše legislativa neznala. „Toto spojení definuje až zákon o obětech trestných činů, který nabyl účinnosti v dubnu roku 2013. Podle tohoto zákona každou osobu, která se cítí být obětí trestného činu, je třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití postavení oběti. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl pachatel zjištěn nebo odsouzen,“ uvedla Pavla Radová z Probační a mediační služby.
Jednotlivá pracoviště Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. informují oběti trestných činů o jim určených službách tak, jak to ukládá zákon o obětech trestných činů. Jedná se o advokáty a poskytovatele služeb obětem trestných činů zapsaných do registru poskytovatelů pomoci této cílové skupině. Jediný poskytovatel služeb, který pokrývá celé území ČR, je Probační a mediační služba. Právní informace jsou poskytovány celkem na 78 pracovištích této státní instituce. V České Lípě je navíc realizován specializovaný projekt „Proč zrovna já?“, v rámci nějž mohou oběti získat zdarma kvalifikovanou pomoc prostřednictvím poradenství a doprovázení. Projekt „Proč zrovna já?“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.
Za dobu fungování projektu bylo poradnami pro oběti trestných činů v České republice poskytnuto na osm tisíc konzultací obětem násilných, majetkových i jiných trestných činů. Jen v Libereckém kraji službu využily dvě stovky klientů. Někteří z nich se na specializované poradny obrátili opakovaně, nebo službu využívají dlouhodobě. Nejednalo se však jen o poskytnutí praktických informací z průběhu trestního řízení či náhrady škody, ale byl zde též nezbytný prostor pro sdílení pocitů a obav, které oběti mohou pociťovat. V rámci projektu „Proč zrovna já?“ jsou poskytovány také doprovody k úkonům trestního řízení a k podání vysvětlení. „Oběť trestného činu tak získává potřebnou podporu, aby se s dopady nepříjemného zážitku mohla lépe vyrovnat. Obecně přetrvává u laické veřejnosti i u části profesionálů mýtus, že obětí trestného činu je pouze osoba, která byla poškozena násilnou či zvlášť závažnou trestnou činností, a oběť například krádeže či vloupání si zvýšenou pozornost nezaslouží. V praxi se však ukazuje, že i trestná činnost, která se může zdát bagatelní, může mít dalekosáhlé důsledky na život oběti. Může znamenat ztrátu jakýchkoli jistot a pocitu bezpečí, nastolení všudypřítomné úzkosti a dezorientace. V konečném důsledku může trestný čin znamenat nastartování závažných změn v životě oběti v oblasti psychické, sociální i ekonomické,“ dodává koordinátorka projektu „Proč zrovna já?“ Pavla Radová.

V případě, že se cítíte být obětí jakéhokoli trestného činu - byli jste okradeni, přepadeni, je na vás pácháno násilí, není plněna vyživovací povinnost apod. - můžete se obrátit na tyto poradny:

Probační a mediační služba
Děčínská 390/4, Česká Lípa

poradenské hodiny: středa 14:00 – 16:00, čtvrtek 9:00 – 11:00
(Osobní konzultaci je možné dojednat předem i mimo tyto otevírací hodiny)

telefon: 487 885 582, 778 440 676, 487 885 586, 778 440 678            
e-mail: zselingerova@pms.justice.cz, jvavricek@pms.justice.cz

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.
Konopeova 812, 470 01 Česká Lípa

telefon: +420 487 853 481
e-mail: czpcl@volny.cz

Hodiny pro veřejnost

PO 7.30 - 12.00 12.30 -16.30
ÚT 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00
ST 7.30 - 12.00 12.30 - 16.30
ČT 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00

Evropský den obětí trestných činů (Evropský den obětí trestných činů.jpg)

Co je Probační a mediační služba?

Probační a mediační služba je organizační složkou státu, spadající do rezortu Ministerstva spravedlnosti, která již od roku 2001 organizuje výkon a kontrolu alternativních trestů, v souvislosti s tím se také věnuje obětem trestných činů v průběhu trestního řízení. S cílem rozšířit možnosti pomoci obětem realizuje projekt poskytování odborného poradenství pro oběti trestných činů se symbolickým názvem „Proč zrovna já“. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu. Oběti trestných činů mohou zdarma a anonymně získat podporu a poradenství v oblasti trestního řízení a informovat se např. o způsobech podání trestního oznámení, nebo o uplatnění nároku na náhradu škody. Služba je realizována ve 40 městech České republiky a umožňuje obětem trestných činů lépe se vyrovnat s dopady spáchaného trestného činu, a to prostřednictvím telefonického, e-mailového i osobního poradenství a doprovázení k úkonům trestního řízení či na úřady. Veškeré služby Probační a mediační služby jsou bezplatné.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)