Rozhovor - PEER

„Každý by měl mít svou vrbu,“ říká jedna z členek týmu SPIS, tedy Systému psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví.

Na pozici profesního kolegy, tzv. PEERa, působí všeobecná sestra českolipské nemocnice paní Lada Šubrtová již dva roky.

Lada (Šubrtová Lada (002).JPG)

1. Kdo jsou Peeři a co je podstatou jejich práce?
Peeři jsou lidé, kteří kromě své profese prošli navíc certifikovaným výcvikem v systému psychosociální péče o kolegy. Zdravotníci jsou ve své každodenní praxi vystavování psychické zátěži, často nadlimitní. Pokud je tato zátěž dlouhodobá, může vyústit do profesního i lidského opotřebení, syndromu vyhoření. Proto je důležité v těchto situacích nabídnou podporu a ošetření vlastní psychiky.

2. Komu poskytujete pomoc?
Naše péče je směřována zejména na zdravotníky, ale i další zaměstnance českolipské nemocnice, kteří prožili nějakou profesní náročnou situaci. Psychickou pomoc můžeme poskytnout také při osobních či jiných obtížích.

3. Jaké jsou nejčastější situace, kdy se na vás mohou zdravotníci obrátit?
Mezi základní náročné situace patří například kumulovaný stres, nezdařený pokus o záchranu pacienta, vážné poranění či úmrtí dítěte, úmrtí či zranění kolegy, blízkého člověka, syndrom profesního vyhoření nebo i napadení zdravotníka. Jsou to veškeré situace, které mají příliš silný dopad na psychiku pracovníků.

4. Jakým stylem vaše pomoc probíhá, jak vás lze oslovit?
Setkání probíhají vždy na klidném, bezpečném a neutrálním místě. Většinou je to mimo budovu nemocnice, setkání je vždy v režii příjemce pomoci. Účast je dobrovolná, ze sezení se nedělá žádný záznam, žádné hodnocení. Zachováváme absolutní diskrétnost, vše, co je na sezení řečeno, zůstává mezi zúčastněnými osobami. Mohou se na nás obrátit jak jednotlivci, tak celé pracovní skupiny.

5. Jak konkrétně pomáháte?
Hlavním smyslem působení Peerů je především pochopení problematiky stresu, jeho vhodné zvládání, pochopení reakce na krizové události nebo snižování vzniku psychosomatických onemocnění. My neradíme, jsme takovou první psychickou podporou. Nasloucháme, vedeme příjemce k pochopení situace, nastiňujeme další průběh a možnosti, jak se s danou situací vypořádat.

6. Jak byste činnost Peerů zhodnotila?

Každá nežádoucí nebo mimořádná událost v nás zanechává různý stupeň zasažení, proto je dobré vědět, že v českolipské nemocnici existuje někdo, kdo je připraven každému zaměstnanci s touto situací pomoci. Až jsou zdravotníci na mnohé náročné situace připraveni, i zdravotník je člověk a má právo na své vlastní ošetření.


PEER – Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Lada Šubrtová Gynekologicko-porodnické oddělení 724 54 88 57
Veronika Caklová Centrální příjem 723 872 518
Jana Kunstnerová LDN 725 876 087Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)