Canisterapie

Oddělní lůžek následné péče i Oddělení sociáních lůžek opět zprostředkovává pro své klienty canisterapii. „Podstatou canisterapie je zajištění léčebného kontaktu, který je navazován mezi psem a člověkem,“ vysvětluje vrchní sestra Oddělní LDN Lenka Caklová.

Canisterapie na oddělení probíhá probíhá dvakrát měsíčně.

„Pes je svou pouhou přítomností schopen u člověka navodit dobrou náladu,“ říká dále Lenka Caklová. Pes má navíc v průměru až o 2% vyšší tělesnou teplotu než člověk a tato skutečnost významně pomáhá u pacientů při cíleném polohování, kdy dochází k prohřátí postižených částí těla a u pacienta může následně dojít ke zlepšení pohyblivosti. Kromě toho je tato metoda využívána jako podpůrná zážitková léčba. Všeobecně pomáhá pacientům po mozkových příhodách nebo pacientům se svalovými křečemi.

Léčebná metoda probíhá v českolipské nemocnici ve spolupráci se Sdružením tělesně postižených, o.p.s. v České Lípě a pacienti samozřejmě musí s prováděním souhlasit a jejich zdravotní stav to rovněž musí umožnit.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)