Výměna začala. Zastaralé postele mizí z nemocnice.

Nové, moderní postele pro pacienty. Českolipská nemocnice v těchto dnech vyměňuje slibovaných sto nemocničních lůžek včetně nočních stolků a příslušenství. 

Českolipská nemocnice začala s výměnou stovky nemocničních lůžek včetně nočních stolků a příslušenství.

Pacientům bude nyní sloužit více nových a kvalitních postelí. Jde o elektricky polohovatelná nemocniční lůžka s nočním stolkem a s integrovanou jídelní deskou. Každé lůžko je vybaveno pasivní antidekubitní matrací, sklopnými postranicemi, infůzními stojany a eurolištou. Výměna, která probíhá napříč odděleními celé nemocnice, začala 20. dubna a skončí 23. dubna 2015.

Modernizaci umožnil dobře připravený projekt „Komunikace a mobilita bez bariér", na který NsP Česká Lípa získala dotaci téměř 6 milionů korun (5 989 500,00 Kč včetně DPH) z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, 39. kolo výzvy - oblast podpory 2.2.

Nemocnice v rámci tohoto projektu zabezpečila také modernizaci přístrojového vybavení na lůžkových odděleních NsP. Konkrétně se jednalo o nákup komunikačního a signalizačního systému „sestra – pacient“, který zajišťuje hovorový, optický a akustický kontakt pacienta na lůžku s ošetřujícím personálem. Nová technika umožňuje obousměrnou komunikaci mezi pacientem a zdravotní sestrou a přivolání obsluhy k pacientovi na pokoj.

Neméně významnou součástí tohoto projektu je také právě probíhající obměna lůžkového vybavení NsP, kterou velmi přivítají pacienti i zdravotníci.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)