ÚPRAVA SILNIČNÍHO PROVOZU

V druhé polovině příštího týdne dojde k úpravě silničního provozu v přední části areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Dojde zde ke zjednosměrnění hlavní příjezdové komunikace.

Řidiči při vjezdu do areálu českolipské nemocnice budou využívat současný vjezd podél budovy polikliniky, při vyjíždění z přední části areálu však budou novým dopravním značením navedeni pouze na protilehlou komunikaci vedoucí od hlavního vchodu nemocnice podél nově vzniklé odstavné parkovací plochy před budovou KHS až na hlavní silnici. Důvod změny dopravního řešení nám vysvětlil projektový manažer nemocnice Pavel Volšík. „Na komunikaci vedoucí 

do areálu, podél polikliniky, vytváříme vzhledem k nedostatku parkovacích míst a zajištění většího komfortu pro naše pacienty a návštěvníky nová podélná parkovací stání.“

Pacientů i návštěvníků by se změna dopravního značení neměla výrazným způsobem dotknout. Při výjezdu z přední části areálu nemocnice budou využívat pouze jednu komunikaci, nebude možná alternativa výjezdu těsně kolem budovy polikliniky. V zadní části nemocničního areálu je obousměrný provoz zachován.

 Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)