Dva noví členové canisterapie

Noví dva členové rozšířili canisterapeutický tým na Oddělení lůžek sociální péče a Lůžek následné péče českolipské nemocnice. Jedná se o dva pejsky  italského psího plemene spinone.

Pejsci, fenka Andělka a pes Aruf Canini Corde, budou nově pracovat s klienty a pacienty těchto oddělení. Canisterapie zde probíhá pravidelně dvakrát do měsíce.

Podstatou canisterapie je zajištění léčebného kontaktu mezi psem a člověkem. Pacientům tato metoda pomáhá při cíleném polohování, dochází k prohřátí postižených částí těla a u pacienta může následně dojít ke zlepšení pohyblivosti. Kromě toho je tato metoda využívána jako podpůrná zážitková léčba. Všeobecně pomáhá pacientům po mozkových příhodách nebo pacientům se svalovými křečemi. Českolipská nemocnice spolupracuje v této oblasti se Sdružením tělesně postižených, o.p.s. v České Lípě.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)