Poděkování

Jsme rádi, že jsme v týmu českolipské nemocnice měli více než 35 let tak výraznou osobnost, jakou je paní Marie Šindelářová.

Paní Marie věnovala většinu svého pracovního života pacientům chirurgickým nebo traumatologickým na lůžkových oddělení. Byla hybnou silou v metodice respirační fyzioterapie, které se po dobu své kariéry intenzivně věnovala. Své nabyté znalosti, dovednosti a zkušenosti ochotně předávala nastupující generaci fyzioterapeutů, kterým byla vždy ochotna pomoci a odborně je vést. Co říci více, paní Marie Šindelářová byla jednoznačně osobností oddělení rehabilitace a po celá léta neoblomně posilovala postavení fyzioterapeutů v multioborových týmech. Děkujeme jí za to, jakým je člověkem nejen po profesní, ale i lidské stránce. Mnoho štěstí v dalších letech jí přeje celé vedení českolipské nemocnice.

Na fotografii gratuluje generální ředitel nemocnice Ing. Pavel Marek a primář Oddělení léčebné rehabilitace MUDr. Vladimír Trenčiansky.

Rehab (1.jpg)

Rehab2 (2.jpg)Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)