Nezávislý auditor potvrdil historický zisk

Dozorčí rada akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa projednala a schválila na čtvrtečním zasedání výroční zprávu akciové společnosti, která byla ověřena nezávislým auditorem. Ten potvrdil již dříve avizovaný kladný výsledek hospodaření, zisk 13 milionů korun.

Dozorčí rada akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa projednala a schválila na čtvrtečním zasedání výroční zprávu akciové společnosti, která byla ověřena nezávislým auditorem. Ten potvrdil již dříve avizovaný kladný výsledek hospodaření, zisk 13 milionů korun. A ve svém výroku -„bez výhrad“- konstatoval, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření i peněžních toků v roce 2014, v souladu s českými účetními předpisy.

Radní se shodli, že rok 2014 byl pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., úspěšný. Nejen, že byl uskutečněn velmi náročný a rozsáhlý projekt zateplení tří hlavních budov NsP, ale akciová společnost vytvořila i svůj historicky nejlepší hospodářský výsledek. Nemocnice ho dosáhla zásluhou zvýšením tržeb od zdravotních pojišťoven a série přijatých racionalizačních, cenových a organizačních opatření, ale také dobré práce většiny zaměstnanců. U většiny nákladových položek došlo k poklesu oproti roku 2013. Ke zvýšení nákladů došlo jen u spotřeby léků, krve a spotřebního zdravotnického materiálu, což odpovídá zvýšenému objemu kvality a péče. Vyšší náklady (o 1,2 mil. Kč) na opravy způsobovalo dlouhodobé podinvestování a stárnutí zařízení.

Během roku 2014 probíhala také příprava další modernizace, především lůžkových oddělení a operačních sálů a to s využitím významných dotací z evropských fondů. Akciová společnost také začala ve spolupráci s Libereckým krajem hledat reálná řešení, jak napravit dlouhodobý problém, kterým je havarijní stav zdravotechnických instalací v budovách.


FOTOGALERIE

Úspěšný rok 2014
Úspěšný rok 2014


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)