Rozhovor ARO

První rozhovor z českolipské nemocnice roku 2018 se uskutečnil na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení, tam, kde se o život bojuje asi nejčastěji.

Jsme hodně specifické pracoviště, každý z nás si najde svůj vlastní způsob, jak náročnou práci zvládnout, to zní z úst vrchní sestry oddělení. Paní Jiřina Škrletová nám představila práci celého týmu a také přiblížila jeho poslání.

Srkeltova  (J.Skrletova.JPG)

1. Prosím, ve stručnosti nám oddělení představte. 

Naše oddělení funguje v takových třech podobách. Máme lůžkové Anesteziologicko-resuscitační oddělení - ARO, úsek anestezie a také lůžka dlouhodobé intenzivní péče, tzv. DIOP.

2. O jaké pacienty se staráte?  
Lůžkové Oddělení ARO se stará o pacienty, kterým selhal alespoň jeden životně důležitý orgán, o lidi, kterým selhala alespoň jedna k životu nezbytná funkce. Jsme na tyto pacienty připraveni nejen svým přístrojovým vybavením, které napomáhá pacientům zastoupit činnost jejich základních životních funkcí, ale zejména svojí odborností.

3. Druhá část oddělení se týká anestezie.  
Anesteziologický úsek se v podstatě stará o podání všech tipů anestezie. Jsme při veškerých operacích, které se v nemocnici provádějí, a na nás je také veškerá resuscitační péče.

4. Poslední částí Vašeho oddělení je dlouhodobá ošetřovatelská intenzivní péče? 
DIOP poskytuje intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým, postižením, jejichž stav již nevyžaduje plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní ošetřovatelskou péči zejména o dýchací cesty. Tito pacienti mají sice stabilizované základní životní funkce, nejsou však schopni sami se o sebe postarat ani v oblasti základních potřeb, jako je hygiena, stravování, velice často jsou nepohybliví. Z toho vyplývá, že personál úzce spolupracuje s rodinami těchto pacientů, předává jim informace nejen o stavu, ale i o péči, do které se může rodina i zapojit. Pracujeme zde s konceptem bazální stimulace, kdy pacientům pomocí stimulace všech smyslových vjemů z předchozího období, mezi ně třeba patří chuť, vůně, zvuk, ale i dotek, podporujeme základní smyslové funkce. Pacienti mohou adekvátně začít reagovat
nejen na své blízké, ale i personál.

5. Pracovníci Vašeho oddělení také provádí kurzy na resuscitaci.
Umět základní resuscitační kroky by měl každý z nás. Máme vyškolený personál, který provádí tyto kurzy nejen v nemocnici, ale také mimo ní. S teoretickou částí i s praktickou na resuscitačním modelu vyjíždíme například do firem v našem regionu, které stojí o to, aby jejich zaměstnanci resuscitaci uměli, případně je to k jejich práci nezbytné.

6. Jak Vy sama hodnotíte práci na oddělení ARO. 
Jsme opravdu specifické oddělení, práce je velmi náročná, na druhou stranu vnímám, že být každý den u záchrany lidského života je posláním, které tuto náročnost lehce vyváží. Já sama mám díky mé práci opravdu nadhled nad běžnými starostmi, ale na druhou stranu zase vidím nebezpečí i tam, kde ho jiní nevidí. Respekt k životu je to, na co myslím, každý den.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)