Českolipská nemocnice pokračuje ve vylepšování techniky na centrálních operačních sálech

Nemocnice převzala nové přístroje pro anesteziology.

Českolipská nemocnice pokračuje v modernizaci svých operačních sálů.

Uspěla s projektem „Modernizace centrálních operačních sálů“, na který získala peníze z evropských fondů. Přesněji, dotaci v celkové výši 10 430 200,00 včetně DPH z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, 39. kolo výzvy - oblast podpory 2.2. Projekt je rozdělen na čtyři části.

V první etapě jde o právě doručenou dodávku tří kusů vybavených anestiozologických přístrojů. Jedná se o modulárně stavěný narkotizační přístroj pro vedené anestézie dětských i dospělých pacientů s příslušenstvím a dvou kusů komplexních anesteziologických monitorů. V otevřeném zadávacích řízením zvítězila společnost Madisap, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou l 972 300,- Kč vč . DPH.

Další částí projektu je dodávka dvou kusů operačních stolů. Jedná se o operační stoly pro gynekologicko – urologickou operativu a operativu traumatologicko – ortopedickou.

Třetí a čtvrtá část projektu se týká dodávka tří kusů endoskopických věží a ultrazvukového přístroje. U těchto částí dojde 22. 5. 2015 k otevírání obálek v rámci veřejné zakázky.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)