Kognitivní tréning

Zlepšení krátkodobé i dlouhodobé paměti, pozornosti a orientace trénují v rámci pravidelných setkání pacienti Oddělení lůžkové rehabilitace s nemocniční psycholožkou i logopedkou.

Tréning je jak pro pacienty s mírnou kognitivní poruchou, po cévních mozkových příhodách, pro osoby se získaným poraněním mozku, tak je určen pro seniory s normálními projevy stárnutí. „Setkání s pacienty probíhají každý týden, naším společným cílem je zlepšení psaní a komunikace,“ popisuje logopedka Mgr. Petra Dušková. „Používáme například techniku symbolů čísel, abecedy, příběhů a kategorizace.“ V rámci jednotlivých lekcí pacienti procvičují krátkodobou i dlouhodobou paměť, cvičení pozornosti a smyslového vnímání, cvičení slovní zásoby, cvičení psychomotoriky a také paměťové techniky.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)