Zavedení eZprávy

Nastolený dialog mezi českolipskou nemocnicí a praktickými lékaři má další posun. Nemocnice zavedla program pro elektronickou komunikaci mezi zdravotnickými pracovišti, tzv. eZprávu.

Ten výrazným způsobem napomáhá k rychlejšímu předávání informací o pacientech zejména směrem k praktickým lékařům. 

„Nemocnice si je vědoma důležitosti komunikace s praktiky Českolipska,“ říká generální ředitel nemocnice Ing. Pavel Marek. „Na společném setkání, které jsme uspořádali v naší nemocnici, bylo právě zavedení programu eZprávy jedním z bodů, který by vzájemné spolupráci opravdu napomohl.“

Program eZprávy předává rychlou a bezpečnou formou lékařské zprávy. Českolipská nemocnice tak praktickým lékařům touto formou zasílá například propouštěcí zprávy z hospitalizace, nálezy rentgenových vyšetření, výsledky laboratorních vyšetření nebo z odborných nemocničních ambulancí. „Hlavním smyslem zavedení tohoto komunikačního nástroje bylo zefektivnit a zrychlit vzájemnou komunikaci a také sledovat IT trendy současné doby,“ doplnil technický a provozní ředitel českolipské nemocnice Jan Mencl. 

„Jedná se o osvědčený program, který je uživatelsky přívětivý a co je nejdůležitější, vychází skutečně z potřeb praktických lékařů. Díky tomuto nástroji se k informacím o našich pacientech ošetřených v nemocnici dostáváme prakticky online. Při jejich návštěvě jsme již na ně připraveni.“ shrnula vzájemný komunikační nástroj MUDr. Irena Moravíková, krajský zástupce Sdružení praktických lékařů ČR a praktická lékařka z České Lípy s tím, že pro svou praktičnost se program rychle rozšiřuje také mezi další praktické lékaře a ambulantní specialisty.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)