Paliativní péče

Českolipská nemocnice uspořádala pro své zdravotnické nelékaře seminář na téma Paliativní péče. Ta se komplexním způsobem zaměřuje na pacienty, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo již terminálním stádiu. 

Přednášející se stala vrchní sestra Lůžkového hospicu, Hospicu sv. Zdislavy z Liberce, Bc. Jana Vohlídalová.


Praktická přednáška ve svém úvodu nejprve zahrnovala představení samotného kamenného Hospicu sv. Zdislavy a jeho poslání. Důležité pak byly zejména praktické informace o ideálním složení paliativního týmu a náplň činností jeho jednotlivých účastníků od lékaře s atestací v paliativní medicíně, dále sester vzdělaných v paliativní medicíně, role sociálního pracovníka, psychologa i nemocničního kaplana. „Kromě těchto nezastupitelných pozic paliativní péče je v tomto ohledu nezbytné myslet také na duchovní, psychickou a sociální podporu klienta i jeho rodiny,“ zdůraznila důležitý bod přednášky ředitelka pro ošetřovatelskou péči českolipské nemocnice Mgr. Dana Šperlíková. Seminář pak zdravotnickému personálu přiblížil samotnou problematiku na konkrétní kazuistice pacientů a také přinesl praktické rady a přístupy zdravotnických pracovníků k pacientům v různých fázích smutku, kdy se pacient vyrovnává se závažným onemocněním.

 Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)