Rozhovor klinický farmaceut

Českolipská nemocnice zřídila novou pracovní pozici v týmu lékárny. Klinického farmaceuta si žádá současný trend, mnohé nemocnice již své klinické farmaceuty mají a pracují s nimi. V České Lípě se opět dostáváme o úroveň výše v poskytování zdravotní péče.

Tak hodnotí krok zřízení pracovní pozice klinického farmaceuta hlavní lékárník českolipské nemocnice PharmDr. Petra Havlasová.Co je hlavní podstatou práce klinického farmaceuta, čemu se věnuje, s kým v nemocnici spolupracuje, k čemu může nejvíce přispět, na to jsme se zeptali nové klinické farmaceutky nemocnice Mgr. Veroniky Voděrkové.

1. V úvodu tohoto rozhovoru nám prosím vysvětlete, co pozice klinického farmaceuta obnáší, co je podstatou jeho práce?

Hlavním smyslem práce klinického farmaceuta je přispívat k bezpečnému a zároveň účelnému a hospodárnému užívání léčivých přípravků.

2. Co konkrétně tedy může klinický farmaceut ze své pozice ovlivnit?

V podstatě vše, co se týká podávání léčiv pacientům. Jsem partner lékařů, sester, veškerého zdravotnického personálu. Poskytuji jim jiný pohled na farmakoterapii, a to hlavně podrobnějšími znalostmi o léčivech, o jejich vlastnostech. Klinický farmaceut kontroluje chronickou medikaci pacientů při jejich příjmu do nemocnice, její rizikovost a vhodné úpravy vzhledem k aktuálním změnám zdravotního stavu. Hodnotí medikaci během pobytu, řeší komplikace, které v souvislosti s jejím podáváním mohou nastat. Pomáhá také při výběru vhodné lékové formy a způsobu podání.

3. Jaká úskalí mohou v oblasti medikace nastat?

Mým běžným denním chlebem je a bude řešení interakcí mezi jednotlivými léky, sledování nežádoucích účinků, úpravy dávkování s ohledem na stav ledvin a jater konkrétního pacienta. Časté také bude hledání alternativ ve způsobu podávání léků v případě, že pacient nemůže polykat.

4. S jakými odděleními spolupracujete a spolupracovat budete? 

Vzhledem k tomu, že je pozice klinického farmaceuta v nemocnici zcela nová, zatím samozřejmě postupně procházím jednotlivá oddělení. Do budoucna budu spolupracovat se všemi odděleními napříč nemocnicí - je nezbytné systematicky řešit všechny příchozí pacienty a neustále vytipovávat ty rizikové. Jsem také připravena poskytovat na vyžádání lékové konzultace. Lékaři i veškerý zdravotnický personál se na mne mohou obracet ve všech otázkách volby a podávání medikamentů.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)