Konference pro nižší zdravotnický personál

Českolipská nemocnice uspořádala v historii první vzdělávací konferenci, která byla zaměřena výhradně na nižší zdravotnický personál.

Tito zaměstnanci, mezi které patří sanitáři a sanitářky, ošetřovatelé a ošetřovatelky, pečovatelé a pečovatelky, maséři a masérky, jsou nezastupitelnou a důležitou součástí všech zdravotnických zařízení. Nemocnice v České Lípě jim chtěla i touto akcí poděkovat za jejich práci. Úvodního slova se ujal generální ředitel nemocnice Ing. Pavel Marek a dále ředitelka pro ošetřovatelskou péči Mgr. Dana Šperlíková.

Odborným tématem vzdělávací konference se stala například výživa pacienta v podání vedoucího stravovacího provozu a zároveň vedoucího nutričního terapeuta Mariána Bučka. Dalších částí programu se ujaly vrchní sestry vybraných odděleních českolipské nemocnice. Vrchní sestra interny paní Marie Kašparová seznámila přítomné s tématem správné hygienické péče o pacienta, vrchní sestra Oddělení LDN a Sociálních lůžek Lenka Caklová poté přiblížila kazuistiky pacientů v následné péči. Nedílnou součástí se stalo také téma zásad polohování pacientů, které objasnila vedoucí fyzioterapeutka Oddělení léčebné rehabilitace Mgr. Dana Šperlíková.

Konference (5.jpg)Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)