Otevření Novorozenecké JIP

Českolipská nemocnice slavnostně uvedla do provozu novou jednotku intenzivní péče, kterou byla završena celková rekonstrukce Novorozeneckého oddělení. Předcházelo jí vybudování čtyř nových pokojů se sociálním zázemím pro matky a jejich miminka, ty slouží pacientkám již od června letošního roku.

„Novorozenecké oddělení bylo otevřeno na počátku osmdesátých let,“ připomněl historii generální ředitel českolipské nemocnice Ing. Pavel Marek. „Původní prostory již vzhledem ke svému stáří opravdu nevyhovovaly ani po stránce stavební, ani z pohledu současných moderních trendů v péči o novorozence, nezbytného zázemí pro matky ani z pohledu zázemí zdravotníků,“ doplnil generální ředitel Ing. Pavel Marek.

JIP  (8b.jpg)

Hlavní dispoziční změnou nového Novorozeneckého oddělení se stalo právě vybudování nové jednotky intenzivní péče. Novorozenecká JIP dostala zcela nový rozměr. „Byla zde vybudována zejména zcela nová intermediální jednotka, novorozenecká jednotka, dále speciální místnost určena pro fototerapii, izolaci a také sesterna s průhledem na novorozence,“ popsal technický a provozní ředitel Jan Mencl. Oddělení má také nově laktační poradnu nebo nezbytné zázemí pro pacientky i lékařský a nelékařský personál. V rámci rekonstrukce prošly obnovou rozvody elektrické energie, nové jsou rozvody medicinálních plynů, zařizovací předměty a v neposlední řadě zde byly instalovány klimatizační jednotky. Náklady na vybudování nového Novorozeneckého oddělení dosáhly necelých 5 mil. Kč.

Investiční akce proběhla v rámci rozsáhlé rekonstrukce Novorozeneckého a Gynekologicko-porodnického oddělení, která navázala v těchto dnech. „Zdravotní péči na obou odděleních poskytujeme maminkám a jejich dětem z celého Českolipska i za hranice našeho regionu,“ řekl na závěr generální ředitel Ing. Pavel Marek. „Proto jsme oslovili našeho zřizovatele, Liberecký kraj, okolní města, obce i soukromé subjekty s prosbou o finanční přispění.“ Poděkování za finanční dar patří zejména Libereckému kraji, z měst přispěla na rekonstrukci Česká Lípa, město Doksy, Zákupy, Cvikov, důležité jsou také dary od menších obcí jako od obcí Zahrádky, Luka, Dubnice, Horní Libchava, Kvítkov nebo Žandov. Na rekonstrukci přispěli zakoupením vstupenek také všichni zaměstnanci nemocnice, kteří v letošním roce navštívili nemocniční ples. Celková výše darů a dotací doposud činí cca 2,5 mil. Kč.

Novorozenecká JIP zajišťuje péči o nezralé případně nemocné novorozence. Důležitou výhodou tohoto zařízení je neustálý kontakt matky s dítětem.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)