Vedení kraje besedovalo se zaměstnanci českolipské nemocnice

Se zaměstnanci českolipské nemocnice se v závěru minulého týdne sešli hejtman Libereckého kraje Martin Půta a krajský radní pro zdravotnictví Petr Tulpa. Podle vedení kraje jsou taková setkání důležitá, protože je nutné vyslechnout jejich názory, nápady i připomínky.

 

Besedy se zúčastnil také ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Jaroslav Kratochvíl, předseda představenstva Radek Havlas a člen dozorčí rady a zároveň krajský zastupitel Jiří Löffelman.

Hejtman v úvodu zmínil, že rada kraje na posledním jednání schválila výroční zprávu nemocnice za rok 2014. „Loňské hospodaření nemocnice skončilo se ziskem 13 mil. Kč. Je nutné zdůraznit, že ještě v roce 2013 měla organizace ztrátu téměř 45 mil. Kč. Nejen díky úsporným opatřením managementu se výsledek změnil v kladná čísla. Nemocnice ale není jen o jejím vedení, je hlavně o lékařích, zdravotních sestrách a dalším potřebném personálu. Těm všem za jejich často velmi náročnou práci děkuji,“ uvedl hejtman.

Radní pro zdravotnictví Petr Tulpa na jeho řeč navázal dalšími plánovanými investicemi a projekty. Ty zahrnují rekonstrukce výtahů, dětského oddělení a suterénních rozvodů. Hovořil o zásobování teplem a přiblížil přemístění výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby. Novou základnou se po rekonstrukci za více než 10 mil. Kč stanou prostory bývalé autodopravy.

Otázky zaměstnanců na vedení kraje nejvíce směřovaly k personálnímu zabezpečení, podle nich je nutné posílení zdravotních sester. Dále se zajímali o možný majetkový vstup Města Česká Lípa do Nemocnice s poliklinikou, která je nyní ve stoprocentním vlastnictví Libereckého kraje. „Spolupráce s místní samosprávou, která by svým podílem mohla vstoupit do vlastnické struktury nemocnice, je z dlouhodobého hlediska logická. Pevně věřím, že k tomuto kroku všichni přistoupí odpovědně,“ řekl hejtman Martin Půta.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., která zaměstnává 835 lidí, poskytuje lůžkovou i ambulantní péči ve spádové oblasti s 110 tisíci obyvateli. Zařízení má 475 akutních lůžek, z toho 347 akutních.

  

Markéta Dědková,
oddělení tiskové a vnějších vztahů

Krajského úřadu LKOperační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)