Rozhovor

Zdravotně sociální služby jsou nedílnou součástí komplexní péče o nemocné, poskytuje ji rovněž českolipská nemocnice.

Co vše obnáší jsme se zeptali vedoucí Zdravotně sociálního oddělení českolipské nemocnice Mgr. et Mgr. Kristíny Lakatošové. 

1. Můžete nám v úvodu představit svoji práci? Jakou konkrétní péči můžete pacientům nemocnice nabídnout? 
Pacientům, kteří jsou hospitalizováni na lůžkových odděleních nemocnice, poskytují zdravotně sociální péči v českolipské nemocnici celkem tři zdravotně sociální pracovnice. Naším úkolem je, na výzvu příslušného oddělení, pomáhat hospitalizovaným pacientům při řešení jejich sociálních problémů. Základem je sociální šetření, což je rozhovor s pacientem, při kterém zjišťujeme, jaký sociální problém pacient má. Postup při řešení je ryze individuální, šitý na míru pro každého pacienta. Spektrum naší práce je velice široké. Pro pacienty propouštěné z nemocnice se například jedná o zajišťování terénních sociálních a zdravotních služeb - domácí ošetřovatelskou péči, pečovatelskou službu nebo osobní asistenci. Dále se jedná o pomoc při sepsání žádostí o příspěvky na péči a ZTP, poradenství a pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek, pomoc při zajišťování sociálních dávek různého druhu, vyřizování žádostí o umístění do sociálních zařízení, zajišťování hospitalizace na Oddělení lůžek následné péče a Oddělení sociálních lůžek, pomoc při zajišťování osobních dokladů, poradenská činnost, v případě cizinců komunikace s konzulárními úřady, zajišťování ubytování a ošacení osobám bez přístřeší, zajišťování sociálních pohřbů, likvidace pozůstalostí po zemřelých bez rodiny. Důležitá je pro nás týmová spolupráce se zdravotnickým personálem oddělení.

2. S jakým druhem péče se setkáváte v praxi nejčastěji?
Nejčastěji řešíme překlady pacientů z akutních lůžek na lůžka následné péče. Našimi klienty na tomto oddělení jsou osoby bez přístřeší, lidé bez příbuzných, osaměle žijící a senioři. V poslední době přibývají také pacienti, kteří jsou pro svůj mladý věk neumístitelní do jiných pobytových sociálních zařízení. Nelze opomenout fakt, že do nemocnice přicházejí pacienti často bez osobních dokladů nebo je mají mnohdy propadlé. Pomoc s vyřízením platných osobních dokladů je také předmětem naší práce.

3. S jakými institucemi ve své praxi spolupracujete nejčastěji?
Řešení sociální situace pacientů vyžaduje mnohdy spolupráci se soudy, domovy pro seniory nebo domovy s pečovatelskou službou. Spolupracujeme s úřady práce při vyřizování sociálních dávek, s městskými úřady, policií.

4. Jednou z oblastí vámi poskytované péče, kterou můžete pacientům nebo klientům nemocnice nabídnout, je pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek.

Navázali jsme spolupráci s místním Centrem zdraví, které je velmi dobře vybaveno kompenzačními a rehabilitačními pomůckami. Pomáháme při zajišťování právě kompenzačních pomůcek jako jsou chodítka, invalidní vozíky, berle. Snažíme se, aby pacienti byli z nemocnice propuštěni do domácího prostředí už se svými kompenzačními pomůckami. Ze zpětné vazby od klientů víme, že je tato služba přijímána velice pozitivně a je pro ně přínosem.

5. Na závěr - co je pro Vás osobně v poskytování zdravotně - sociální péče podstatné, kdy máte pocit, že jste poskytli pomoc v pravý čas a na pravém místě? 
Práce zdravotně sociálního pracovníka je velmi rozsáhlá a v rozhovoru jsem zmínila jen část činností, které vykonáváme. Pro nás je podstatná spokojenost pacientů včetně jejich rodiny. Nejvíce nás těší, když v nelehké životní situaci pomůžeme lidem, kteří to opravdu potřebují. Celkově je naše práce rozmanitá, zajímavá, do našeho týmu teď hledáme kolegu/ni, rádi bychom ho přivítali co nejdříve.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)