Rozhovor

Citlivé téma, o kterém se nelehce mluví, ale bohužel také může být součástí života, je úmrtí miminka. Pokud k této tragédii dojde v době těhotenství, při porodu nebo krátce po něm, v českolipské porodnici vznikl tým zdravotníků připravený poskytnout rodinám psychoterapeutickou podporu.

 „Pomocnou ruku potřebuje podat maminka, které zemře miminko v řádném porodním termínu i maminka, která je například v 10. týdnu těhotenství,“ říká MUDr. Vendula Pilecká, mladá lékařka Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě.

1. Jak Vás napadlo věnovat se této opravdu citlivé a smutné oblasti? Jak už to tak v životě chodí, vedla mne k tomu osobní zkušenost. Starala jsem se o kamarádku, která ztratila své miminko, a já si uvědomila, jak je to těžká životní situace, jak se díky ní člověk stává zranitelný a ovlivňuje ho do budoucna. Pohled lékařský je jasný, staráme se, aby v těchto případech byla maminka po zdravotní stránce v pořádku. Já jsem se však začala soustředit také na emociální stránku, jak mohu tento prožitek s maminkou sdílet, jak mohu pomoci.

2. Co vše jste absolvovala a jak na celou věc nahlížíte nyní? Tím stěžejním se pro mne stal kurz Péče pro rodiče při perinatální ztrátě. Vedla ho porodní asistentka a psycholožka. Kurz mne osobně obrovsky obohatil, naučil mne na celou záležitost nahlížet způsobem, který nyní můžu předávat dál, zdravotníkům, kolegům a samozřejmě maminkám. Při úmrtí miminka hraje významnou roli místo prvního kontaktu, jak se k celé záležitosti postaví zdravotníci, jak prožije první okamžiky rodina, blízcí. Je přirozené, že se pacient v těžkých chvílích na zdravotníky upíná. V těchto okamžicích je náš úkol postarat se nejen o tělesné, ale i o duševní potřeby rodičů.

3. Koho se pomoc týká? Není určena hranice, komu a v jaké fázi těhotenství pomoc nabídnout. Prožitky maminek, které se musí nedobrovolně s miminkem rozloučit, jsou absolutně individuální a náš tým k tomu tak přistupuje. Obecně se dá říci, že čím časněji v těhotenství se událost stane, tím lépe žena projde truchlícím procesem. Intenzivnější pomoc potřebují většinou ženy, které prožijí ztrátu dítěte v druhém a vyšším trimestru.

4. Jak pomoc vypadá v praxi? Vytvořili jsme tým složený z lékařů, porodních asistentek a gynekologických sester, členy jsou také nemocniční duchovní a psycholog. Jsou to lidé, kteří jsou v problematice erudováni a umějí maminku prvními hodinami těžkého životního okamžiku provést. V případě úmrtí miminka v počátečních fázích těhotenství se zaměřujeme zejména na psychickou podporu. U případů, kdy už je nezbytné přistoupit k porodu, připravujeme maminku na vyvolání porodu i jeho průběh. Samozřejmě informujeme pár o možnostech rozloučení se s dítětem, o možnostech vytvoření vzpomínek na dítě, otisku nožičky, fotografie a o důvodech tvorby vzpomínek. Dle přání rodičů lze a je doporučeno v jakékoli fázi pobytu přizvat do týmu psychologa nebo kaplana. Po porodu umožníme důstojné rozloučení se s miminkem, podáváme informace o důležitosti procesu truchlení, hovoříme o tom, jak smrt dítěte sdělit širší rodině, přátelům, připravujeme je na nutnost řešení praktických záležitostí, které se týkají pohřbu, matriky, sociálních dávek. Předáváme kontakty na odbornou i laickou pomoc po propuštění z nemocnice.

5. Proč je tak důležité rozloučení? Matka si v průběhu těhotenství k dítěti buduje vztah, oslovuje ho jménem, sní o jeho podobě, ale v případě jeho ztráty další vzpomínky a doklady o jeho existenci chybí. To komplikuje proces truchlení, protože, aby se člověk mohl od někoho odpoutat, musí si k němu nejprve vytvořit vazbu. Proto respektujeme přirozenou potřebu rodičů dítě poznat, rozloučit se s ním a vytvořit si vzpomínky. Pro tyto rodiče máme připraveny tzv. memory boxy, ve kterých najdou vzpomínkový list, informační brožuru pro rodiče po ztrátě dítěte, krabičku na vlásky, svíčku a hračku. Především pro ženu je důležité, aby měla hmatatelný důkaz, že její miminko existovalo.

6. Co říci závěrem…. Jsme ti, kteří pomocnou ruku podávají, zda ji maminka přijme a také jakým způsobem, je jen na ní. Respektujeme názor a postoj každé maminky k této náročné životní zkoušce.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)