Další nové polohovatelné pomůcky

Téměř 170 nových polohovatelných pomůcek pomůže s péčí o pacienty napříč celou Nemocnicí s poliklinikou v České Lípě.

kompenz (4.jpg)

Moderní pomůcky, se kterými nově pracují zdravotníci z celé českolipské nemocnice, obsahují jak pomůcky vhodné pro polohování, tak také antidekubitní pomůcky nebo fixační prostředky. Podle zdravotníků, kteří s pomůckami pracují denně, se dá s určitostí říci, že pomůcky výrazným způsobem pomáhají v práci... a zároveň slouží pacientům. Pomůcky zajišťují polohování pacienta, snižují riziko pádu i vzniku dekubitů, a tím zároveň poskytují pacientovi větší komfort i bezpečí.

Důležitou součástí celé akce se staly například polohovatelné pomůcky pro Centrální operační sály. Na operačních sálech je nezbytné používat například právě antidekubitní pomůcky, pacienta je díky nim možné pohodlně polohovat a bezpečně tak zajistit jeho fixaci při operačním výkonu. Pomůcky mají zároveň výbornou ergonomickou přilnavost a výborné hygienické vlasti pro opakovatelné použití v aseptickém prostředí. Na operačních sálech jsou konkrétně nově používány například anatomické polštáře, operační závěsy na ruku, fixační pásy na dolní končetiny, válečky pod patu, polštářové válce, ortopedické kvádry, operační podložky, univerzální podložky vhodné pro gynekologické operace, atd.

Další polohovatelné pomůcek byly dále umístěny například na Interním oddělení, Oddělení LDN, Oddělení léčebné rehabilitace, Neurologickém oddělení, Dětském oddělení i na novorozencích nebo chirurgii a gynekologii. Nové polohovatelné pomůcky vyšly českolipskou nemocnici na necelých 300 tis. Kč.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)