Rozhovor

V tomto měsíci obhájilo akreditaci Oddělení klinických laboratoří českolipské nemocnice. Jak se v laboratoři na akreditaci připravují, co vše samotná akreditace obnáší i co akreditace pro pracoviště představuje.

Na toto všechno jsme se zeptali vrchní laborantky, která je zároveň manažerkou kvality celého systému laboratoří, paní Andrey Hégrové, DiS.

Hegrova  (Hégrová Andrea.JPG)

1. Nejprve nám prosím přibližte, co pojem akreditace obnáší. 
Akreditace, ověření důvěryhodnosti, ve své podstatě znamená získat a následně obhajovat způsobilost k určité činnosti. Tedy za nás se jedná o posouzení zavedeného systému kvality v laboratořích dle platné normy ČSN EN ISO 15189:2013. Vlastní posuzování provádí pracovníci Českého institutu pro akreditaci, konkrétně se jedná o jednoho systémového posuzovatele a jednoho odborného posuzovatele pro naše dvě části, klinickou mikrobiologii a klinickou biochemii. 

2. Co vše musíte připravit pro akreditační šetření?
V prvé řadě je nutné na institut zaslat v řádném termínu nezbytné údaje o naší laboratoři 
a žádosti. Zde jsou popsány všechny změny, které se v laboratoři udály od poslední dozorové návštěvy. Jedná se o změny personálu, změny přístrojového vybavení, dále dokládáme výsledky externí kontroly kvality a popřípadě žádáme o posouzení dalších laboratorních metod. Na stěžejní dozorovou návštěvu hodnocení kvality již musí být celý systém dle požadavků normy připraven, zohledňujeme management rizik, indikátory kvality, interní audity, řešení neshod, vedení metrologie, atd. Podstatnou součástí celého systému je řízená dokumentace. Na co jsem za naše oddělení opravdu pyšná je právě to, že dokumentaci vedeme plně elektronicky. Elektronicky pracujeme také s metrologií nebo naší skladovou evidencí. Toto vše umožňuje laboratorní informační systém, který nám výrazně odboural „shromažďování papírů.“

3. Jak dlouho se v laboratořích na akreditaci připravujete? 
V systému kvality je nezbytné pracovat průběžně, systém musí jako takový fungovat celou dobu a musí se na něm podílet všechny články laboratoře. Nelze začít nastavovat pravidla těsně před samotným auditem. Samozřejmě přibližně tři měsíce před samotnou akreditací pracujeme s celým týmem laboratoře na kontrolních mechanismech naší práce. 

4. Jak poté probíhá samotný den, kdy akreditaci obhajujete? 
Ráno se v našich laboratořích sejde vedení laboratoře a odborníci z Českého institutu pro akreditaci. Následuje úvodní zasedání, prodiskutuje se harmonogram celého posuzování a potom se již jde po jednotlivých laboratořích, kde audit probíhá. Zpravidla se začíná od počátku naší práce, tedy od příjmu vzorků, a dále se prochází celá cesta zpracování vzorků až do vydání výsledků. Odborně se hodnotí tzv. preanalytická, dále analytická a na závěr postanalytická fáze laboratorního procesu. Součástí auditu je také metrologie, sledují se karty přístrojů, proškolení personálu, jejich kompetence a mnoho dalšího. Poté následuje závěrečné zasedání, kde auditoři prezentují svá zjištění. Na tento okamžik vždy netrpělivě čekáme. 

5. Jak jste s akreditací obstáli?
Výsledek je velmi dobrý, akreditaci jsme úspěšně obhájili. Osobně mne navíc potěšilo, že sama auditorka zakončila šetření tím, že jsme se v laboratoři opravdu o hodně posunuli. Poděkování patří jistě i nemocnici, díky které máme laboratoře moderně vybaveny a díky moderním přístrojům dnes držíme krok s ostatními laboratořemi v republice. To ohodnotila i sama komise. Ve své auditorské zprávě zmínila nebývalý technický rozvoj i to, že se špičková technologie velmi dobře začlenila do vyšetřovacích postupů a zároveň také to, že se personál naučil velmi dobře s technikou pracovat a vést patřičnou dokumentaci. 

6. Co říci závěrem, budete se o akreditaci snažit i v dalších obdobích? 
Určitě musíme, v dnešní době bychom bez tohoto osvědčení nemohli fungovat. Je to odraz kvalitně nastaveného systému práce a ukazuje nám, že jsme systém i odbornost správně uchopili.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)