Projekt „Modernizace centrálních operačních sálů“ je v polovině

Českolipská nemocnice pokračuje v modernizaci svých operačních sálů, na které byly v minulých dnech dodány dva kusy operačních stolů.

NsP uspěla s projektem „Modernizace centrálních operačních sálů“, na který získala peníze z evropských fondů. Přesněji, dotaci v celkové výši 10 430 200,00 včetně DPH z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, 39. kolo výzvy - oblast podpory 2.2.

Projekt je rozdělen na čtyři části. První část se týkala dodání tří kusů anesteziologických přístrojů a dvou kusů anesteziologických přístrojů. V otevřeném zadávacích řízením zvítězila společnost Madisap, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou l 972 300,- Kč vč . DPH.

V druhé části byly v minulých dnech dodány dva kusy operačních stolů. V tomto otevřeném zadávacích řízení zvítězila s nejnižší cenovou nabídkou 2 793 667,36 firma Maqet CR s.r.o. Jedná se o operační stoly pro gynekologicko – urologickou operativu a operativu traumatologicko – ortopedickou.

Třetí a čtvrtá část projektu se týká dodávka tří kusů endoskopických věží a ultrazvukového přístroje. U těchto částí již byly podepsány kupní smlouvy a dodávka proběhne na konci léta . Ve výběrovém řízení na endoskopické věže zvítězila s nejnižší nabídkovou cenou 4 317 884,- firma RADIX CZ s.r.o.. Na dodávku ultrazvukového přístroje s nejnižší nabídkovou cenou 963 160,- firma. A.M.I. – Analytic Medical Instruments,s.r.o.

 

Mgr. Dana ŠperlíkováOperační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)