Další investice v českolipské nemocnici budou mít podporu státu

Nemocnice s poliklinikou v České Lípě předložila v rámci systému programovaného financování
v rezortu Ministerstva zdravotnictví na podporu rozvoje a obnovy materiální technické základny regionálního zdravotnictví čtyři žádosti o posouzení plánovaných investičních akcí. Všechny tyto žádosti byly Ministerstvem zdravotnictví schváleny.

Celkové náklady na všechny čtyři investiční akce byly předběžně stanoveny ve výši 50,63 mil. korun. Dotační podpora, která může činit maximálně 80 procent celkové výše nákladů, by se měla pohybovat kolem 40,50 mil. Kč. Zbytek nákladů uhradí nemocnice z vlastních zdrojů. „Uvedená čísla nejsou konečná, pro skutečné investiční náklady budou rozhodující výběrová řízení a cenové nabídky, které z nich vzejdou,” říká generální ředitel nemocnice Jaroslav Kratochvíl. „Všechny čtyři akce jsou ale naprosto nezbytné pro udržitelný technický stav nemocnice a její další rozvoj,” dodává.

Zásadní rekonstrukcí projde centrální výroba chladu, která je v nevyhovujícím technickém stavu
a neodpovídá současným nařízením Evropské unie. Po rekonstrukci se zlepší tepelná stabilita
v prostorách léčebné péče, především na operačních sálech a JIP. Další akcí je celková rekonstrukce dětského oddělení nemocnice, které v současném vybavení pracuje nepřetržitě od roku 1981. Nové vybavení a uspořádání oddělení bude odpovídat současným moderním léčebným trendům a zásadním způsoben zefektivní léčebné a ošetřovací procesy. Zkrácení ošetřovací doby při zajištění nepřetržité kontroly dětských pacientů v důsledku povede k úsporám a to především u lidských zdrojů.

Větší komfort pro pacienty a lepší dostupnost všech lůžkových oddělení a centrálního příjmu přinese rekonstrukce výtahů v budově “A” nemocnice. Oba výtahy byly vyrobeny v roce 1978 resp. 1984, čemuž odpovídá jejich současný technický stav. Poslední plánovanou rekonstrukcí projdou horizontální rozvody tepla, chladu, vody a dalších médií, které neodpovídají požadavkům norem a jsou morálně i technicky zastaralé. Všechny akce, pokud nedojde ke komplikacím v rámci výběrových řízení, budou zahájeny ještě v letošním roce.

Celkové náklady na všechny čtyři investiční akce byly předběžně stanoveny ve výši 50,63 mil. korun. Dotační podpora, která může činit maximálně 80 procent celkové výše nákladů, by se měla pohybovat kolem 40,50 mil. Kč. Zbytek nákladů uhradí nemocnice z vlastních zdrojů. „Uvedená čísla nejsou konečná, pro skutečné investiční náklady budou rozhodující výběrová řízení a cenové nabídky, které z nich vzejdou,” říká generální ředitel nemocnice Jaroslav Kratochvíl. „Všechny čtyři akce jsou ale naprosto nezbytné pro udržitelný technický stav nemocnice a její další rozvoj,” dodává.
Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)