Parkovací systém v areálu nemocnice

Od 1.6.2019 je spuštěn zkušební provoz parkovacího systému v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa.

Závory budou zprovozněny, tzn., že při příjezdu a odjezdu budou skenovány registrační značky vozidel za účelem zajištění statistických dat. (závory se budou automaticky zvedat po načtení RZ).

Parkovací systém (20190524_125650.jpg)

Od 1.7.2019 bude spuštěn ostrý provoz včetně plateb za parkovné dle sazebníku. 

 • návštěvníci, nájemci - 30 min zdarma
 • návštěvníci, nájemci - 20,- Kč za každou započatou hod
 • držitelé ZTP, dárci krve, dialyzovaní pacienti, návštěvníci lékárny a centra zdraví při uskutečněném nákupu - 4 hod zdarma (anulování na informacích, odběrové místnosti, odd. dialýzy, lékárně a centru zdraví)
 • ztráta parkovacího lístku - 200,- Kč
 • veškeré přestupky budou řešeny MP Česká Lípa a Policií ČR a to včetně parkování mimo vyznačená místa

Placení je možné u třech platebních automatů ( umístění: u vchodu do budovy A nemocnice, u zadního výjezdu a u výjezdu do ulice Purkyňova). Je možné placení v hotovosti i platební kartou.

Čas výjezdu po zaplacení parkovného je do 15 min.

K parkování je možné využít bezplatné parkoviště u Arbesa. 

 • Zaměstnanci NsP - zdarma - nutno nahlásit registrační značku vozidla (pouze jedno vozidlo). Oznámení proveďte na e-mail: parkovaní.NsPCL@nemcl.cz nejpozději do 14.6.2019
 • vozidla zdravotní dopravy - nutno nahlásit registrační značky vozidel. Oznámení proveďte na e-mail: parkovaní.NsPCL@nemcl.cz nejpozději do 14.6.2019
 • vozidla integrovaného záchranného systému (Policie ČR, zdravotnická záchranná služba, hasičský záchranný sbor) - nutno nahlásit registrační značky vozidel nejpozději do 6.2019
 • vozidla Městské policie Česká Lípa, Vězeňské služby - nutno nahlásit registrační značky vozidel nejpozději do 6.2019
 • označená pohotovostní vozidla firem zajišťujících dodávku plynu, elektřiny, tepla, vody či telekomunikací
 • vozidla zajišťující poštovní a doručovatelské služby,
 • vozidla servisních a zásobovacích společností, po dobu nezbytně nutnou - nutno nahlásit registrační značky vozidel

Veškeré informace budou vyvěšeny v provozním řádu - veřejné parkování v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. na webových stránkách nemocnice.

Pro tým parkování je zřízena e-mailová adresa, na kterou prosím zasílejte RZ vozidel, která mají mít vjezd zdarma (u ZZS LK a DZS Štěpánek také soukromá vozidla zaměstnanců dle nájemní smlouvy a to včetně jména a příjmení zaměstnance):

parkovaní.NsPCL@nemcl.cz

A to vše do 14.6. 2019, dojde-li ke změnám, tak ty také posílejte na tuto e-mailovou adresu.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)