Magnetická rezonance

Českolipská nemocnice představila své nové pracoviště magnetické rezonance. Pacienti jej najdou v přízemí hlavní budovy nemocnice, monobloku.

Ve zkušebním provozu již slouží prvním pacientům Oddělení radiodiagnostiky.

„Přístroj magnetické rezonance získala nemocnice díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a opět posouvá naši nemocnici medicínsky dál,“ komentuje generální ředitel českolipské nemocnice Ing. Pavel Marek. Nemocnice na přístroj získala dotaci ve výši 85%, to činí z cca 31,3 mil. Kč včetně DPH celkem 26,6 mil. Kč.

Magnetická rezonance  (1.jpg)

Nová magnetická rezonance bude přínosem nejen pro pacienty, kteří již nebudou muset
za vyšetřením dojíždět do jiných zdravotnických zařízení, ale také pro lékaře. „Přístroj magnetické rezonance nám jednoznačně přinese novou podrobnější metodu diagnostiky našich pacientů,“ vyzdvihuje primářka Oddělení radiodiagnostiky MUDr. Katarína Urbancová s tím, že metoda je navíce zcela bezpečná bez ionizujícího záření a je určena nejen dospělým, ale také dětem. Zavádění jednotlivých vyšetření magnetické rezonance je připraveno ve třech fázích. V té první, která již běží a bude trvat cca 2 měsíce, budou realizovány vyšetření mozku a páteře. Ty mohou odhalit například ložiskové procesy, zánětlivá onemocnění i degenerativní onemocnění nebo traumata. V té druhé, kterou by nemocnice chtěla spustit na přelomu ledna a února, by se vyšetření měla rozšířit na celkový pohybový aparát se zaměřením zejména na kloubní vyšetření. V poslední finální fázi, která je připravena za přibližně šest měsíců, se vyšetření zaměří také na břišní diagnostiku. Pacientům tak bude nemocnice poskytovat vyšetření jater, střev, zaměří se na gynekologickou diagnostiku, atd.

V současném zaváděcím provozu vyšetřuje Oddělení radiodiagnostiky na magnetické rezonanci cca 7 pacientů denně, nemocnice by se ráda dostala na cca 10 pacientů denně. Pacienti, kterým vyšetření doporučí odborný specialista, se mohou objednávat buď osobně na recepci magnetické rezonance, případně telefonicky. Veškeré informace k vyšetření naleznou na webových stránkách nemocnice nemcl.cz, Oddělení radiodiagnostiky.

Magnetická rezonance  (00.JPG)

Stavba magnetické rezonance byla zahájena v říjnu 2018 s prioritou umístění technologie magnetické rezonance. Samotný přístroj byl do nemocnice umístěn v prosinci téhož roku. Dále navázaly zásadní stavební úpravy celého přízemí tak, aby pacienti i zdravotníci měly potřebné  zázemí pro tuto novou medicínskou oblast. Vzhledem ke zjištěným technologickým i stavebním skutečnostem muselo dojít v rámci režimu veřejných zakázek k opětovnému soutěžení této stavby. Náklady na stavební část, které zahrnovaly kompletní stavební úpravy pacientské i lékařské části v přízemí nemocnice, dále novou vzduchotechniku, elektroinstalace, monitoring, vybavení, dosáhly výše cca 28,4 mil. Kč včetně DPH. Nedílnou součástí stavby se stalo také vybudování nové vyšetřovny CT, kterou do těchto prostor plánuje nemocnice přestěhovat.

Na financování projektu magnetické rezonance se výraznou měrou podílel akcionář nemocnice Liberecký kraj, v rámci pořízení přístroje financoval 15% podíl a cca 80% podíl poskytl na nezbytnou stavební úpravu původních prostor a obměnu technologií.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)