Odborná exkurze pro studenty

Českolipská nemocnice připravila odbornou exkurzi pro studenty místního gymnázia. Hlavními průvodci se staly vrchní sestry jednotlivých odděleních.

Ty nabídly studentům pohled do praxe se zaměřením na vysokoškolské nelékařské profese. Součástí exkurze byla nejprve teoretická část, zde se nemocnice představila jako stabilní zaměstnavatel, který nabízí kvalitní zázemí pro zdravotníky, řadu benefitů a pro studenty atraktivní stipendia. Na tuto část pak navázala praktická prohlídka vybraných odděleních.

Gymnázium (2.jpg)

Studentům byla představena práce nutričních terapeutů, ergoterapeutů a fyzioterapeutů na Oddělení léčebné rehabilitace, zajímavé bylo jistě i seznámení s prací porodních asistentek a sester na Novorozeneckém oddělení a práce radiologického asistenta nebo zdravotního laboranta.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)